Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-199/11-01 Stworzenie internetowej usługi o roboczej nazwie Moja Gwarancja służącej do zarządzania gwarancjami zakupionych towarów

POIG.08.01.00-14-199/11-01 Stworzenie internetowej usługi o roboczej nazwie Moja Gwarancja służącej do zarządzania gwarancjami zakupionych towarów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-199/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej usługi o roboczej nazwie Moja Gwarancja służącej do zarządzania gwarancjami zakupionych towarów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: MOJA GWARANCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213604894

Kod pocztowy: 00-710

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.08.01.00-14-106/11-01 ZakPower e-usługa w formie widgeta w trybie online służąca do wyszukiwania i prostego kupowania produktów oraz materiałów biurowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-106/11-01

Tytuł projektu: ZakPower e-usługa w formie widgeta w trybie online służąca do wyszukiwania i prostego kupowania produktów oraz materiałów biurowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 84000

Dofinansowanie UE: 71400

Nazwa beneficjenta: POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5272633940

Kod pocztowy: 01-494

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.01.00-14-184/09-04 Stworzenie i wprowadzenie na rynek uniwersalnej i otwartej platformy wymiany i prezentacji ofert dla rynku nieruchomości o zasięgu ogólnopolskim.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-184/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie i wprowadzenie na rynek uniwersalnej i otwartej platformy wymiany i prezentacji ofert dla rynku nieruchomości o zasięgu ogólnopolskim.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 794230.11

Wydatki kwalifikowalne: 794230.11

Dofinansowanie: 675095.59

Dofinansowanie UE: 573831.25

Nazwa beneficjenta: Multiplatform Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132770505

Kod pocztowy: 04-219

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-10-112/09-05 Stworzenie branżowego internetowego portalu medycznego Medical Zone z innowacyjną ofertą kompleksowego pakietu e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-112/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie branżowego internetowego portalu medycznego Medical Zone z innowacyjną ofertą kompleksowego pakietu e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 750104.5

Wydatki kwalifikowalne: 689225

Dofinansowanie: 584807.41

Dofinansowanie UE: 497086.29

Nazwa beneficjenta: Medizone Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7252000670

Kod pocztowy: 90-302

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.08.01.00-14-149/08-05 Internetowa platforma wzajemnej pomocy – portal służący nieodpłatnej wymianie usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-149/08-05

Tytuł projektu: Internetowa platforma wzajemnej pomocy – portal służący nieodpłatnej wymianie usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 683225

Wydatki kwalifikowalne: 613650

Dofinansowanie: 521602.5

Dofinansowanie UE: 443362.13

Nazwa beneficjenta: Grupa TS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242658562

Kod pocztowy: 03-161

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.01.00-14-131/09-00 Pieknieje.pl. zaawansowane e-usługi na portalu fryzjersko – kosmetycznym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-131/09-00

Tytuł projektu: Pieknieje.pl. zaawansowane e-usługi na portalu fryzjersko – kosmetycznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1149255

Wydatki kwalifikowalne: 995750

Dofinansowanie: 835533.82

Dofinansowanie UE: 710203.74

Nazwa beneficjenta: Pięknieję spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9522070636

Kod pocztowy: 04-730

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 10/8/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.08.01.00-14-179/08-07 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-179/08-07

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 757353

Wydatki kwalifikowalne: 644151

Dofinansowanie: 547528

Dofinansowanie UE: 465398

Nazwa beneficjenta: Teleinfo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010208504

Kod pocztowy: 00-519

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010triumf miłości odcinek 132 część 3, etapy, jerzy giedroyć, serwerownia youtube, anakonda mińsk mazowiecki, stopa bezrobocia w polsce 2019, kultura języka na czym polega, rodzaje terminów w postępowaniu administracyjnym, z kolei przecinek, ostrowskiego 7 wrocław, gej wiki, odmiana czasownika wohnen, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, kolonie, wskaźnik zastosowania kapitału własnego, biologia na czasie 2, zaliczamy…