Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-163/13-05 PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

POIG.08.01.00-14-163/13-05 PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-163/13-05

Tytuł projektu: PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 669500

Wydatki kwalifikowalne: 669500

Dofinansowanie: 468650

Dofinansowanie UE: 398352.5

Nazwa beneficjenta: Portalwymiany.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5241017878

Kod pocztowy: 03-289

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/14/2014

Data zakończenia realizacji: 7/15/2015


POIG.08.01.00-14-136/09-05 Stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTA.PL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-136/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie nowatorskiej e-usługi prowadzonej na portalu EMIASTA.PL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999900

Wydatki kwalifikowalne: 999900

Dofinansowanie: 749925

Dofinansowanie UE: 637436.25

Nazwa beneficjenta: EMIASTA.PL Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7010155009

Kod pocztowy: 00-552

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2009

Data zakończenia realizacji: 6/14/2010


POIG.08.01.00-14-119/08-05 Innowacyjny serwis ekspercki nt. zarządzania i marketingu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-119/08-05

Tytuł projektu: Innowacyjny serwis ekspercki nt. zarządzania i marketingu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 112683.35

Wydatki kwalifikowalne: 102912.73

Dofinansowanie: 83915.04

Dofinansowanie UE: 71327.78

Nazwa beneficjenta: Delta Interactive Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242628006

Kod pocztowy: 03-144

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.01.00-08-152/09-05 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-152/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 991200

Wydatki kwalifikowalne: 907200

Dofinansowanie: 771120

Dofinansowanie UE: 655452

Nazwa beneficjenta: PORTALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5993115000

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012bezradność, prawo gov, branża turystyczna, mirosław michalik, pge panel klienta, gabriela kalita, osiągnąć, zespół barlowa nerwica, auto szkoła, jolanta pawlik, śmierć podatnika a rozliczenie roczne, makijaż ślubny opadająca powieka, sarah orzechowski pochodzenie, sprzedaż odziedziczonego samochodu przed upływem 6 miesięcy, zaleski, cukiernia natanek, przykład hipotezy badawczej…