Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-161/08-06 Uruchomienie portalu doradztwa konsumenckiego.

POIG.08.01.00-14-161/08-06 Uruchomienie portalu doradztwa konsumenckiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-161/08-06

Tytuł projektu: Uruchomienie portalu doradztwa konsumenckiego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1002268

Wydatki kwalifikowalne: 870400

Dofinansowanie: 739840

Dofinansowanie UE: 628864

Nazwa beneficjenta: 4 Inside Izabela Krasnopolska

NIP beneficjenta: 5432019753

Kod pocztowy: 02-765

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/20/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2010


POIG.08.01.00-12-364/09-12 Platforma telekonferencji przez Internet

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-364/09-12

Tytuł projektu: Platforma telekonferencji przez Internet

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 999800

Wydatki kwalifikowalne: 999800

Dofinansowanie: 787542.46

Dofinansowanie UE: 669411.09

Nazwa beneficjenta: MEDIA DISTRIBUTED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6793031457

Kod pocztowy: 30-817

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.01.00-12-511/09-02 Stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-511/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 998931.24

Wydatki kwalifikowalne: 998931.24

Dofinansowanie: 797946.27

Dofinansowanie UE: 678254.32

Nazwa beneficjenta: Open Horizon Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762412388

Kod pocztowy: 31-146

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-10-112/09-05 Stworzenie branżowego internetowego portalu medycznego Medical Zone z innowacyjną ofertą kompleksowego pakietu e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-112/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie branżowego internetowego portalu medycznego Medical Zone z innowacyjną ofertą kompleksowego pakietu e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 750104.5

Wydatki kwalifikowalne: 689225

Dofinansowanie: 584807.41

Dofinansowanie UE: 497086.29

Nazwa beneficjenta: Medizone Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7252000670

Kod pocztowy: 90-302

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.06.05.02-00-527/13-00 Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-527/13-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 134309

Wydatki kwalifikowalne: 116300

Dofinansowanie: 87225

Dofinansowanie UE: 74141.25

Nazwa beneficjenta: Gerda sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751341621

Kod pocztowy: 05-806

Miejscowość: Sokołów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 1/5/2014studencki festiwal piosenki, błąd otella, definicja usługi, katarzyna stankiewicz instagram, rozdymka, nurkersi, środowisko geograficzne, kotlina górnego nigru, tutuł, paradowski leszek, the end of the f**king world filmweb, praca nauczyciel tarnów, nauczycielom, wnioski o dotacje unijne, działania proekologiczne…