Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-148/09-07 Stworzenie aplikacji i bazy danych służących do internetowej trójwymiarowej wizualizacji projektów wystroju i umeblowania wnętrz

POIG.08.01.00-14-148/09-07 Stworzenie aplikacji i bazy danych służących do internetowej trójwymiarowej wizualizacji projektów wystroju i umeblowania wnętrz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-148/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji i bazy danych służących do internetowej trójwymiarowej wizualizacji projektów wystroju i umeblowania wnętrz

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 964400

Wydatki kwalifikowalne: 964400

Dofinansowanie: 819740

Dofinansowanie UE: 696779

Nazwa beneficjenta: Edeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252445394

Kod pocztowy: 01-602

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-120/13-02 System wspomagający profesjonalne przygotowanie publikacji elektronicznej i zarządzanie jej dystrybucją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-120/13-02

Tytuł projektu: System wspomagający profesjonalne przygotowanie publikacji elektronicznej i zarządzanie jej dystrybucją

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 696100

Wydatki kwalifikowalne: 696100

Dofinansowanie: 487270

Dofinansowanie UE: 414179.5

Nazwa beneficjenta: OSM CONSULT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010331529

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.01.00-14-144/08-02 Uruchomienie inteligentnej. interaktywnej internetowej porównywarki firm i usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-144/08-02

Tytuł projektu: Uruchomienie inteligentnej. interaktywnej internetowej porównywarki firm i usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 116510

Wydatki kwalifikowalne: 95500

Dofinansowanie: 81175

Dofinansowanie UE: 68998.75

Nazwa beneficjenta: RYSA Sandra Rykowska

NIP beneficjenta: 5272483268

Kod pocztowy: 00-896

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2009

Data zakończenia realizacji: 2/9/2010


POIG.08.01.00-12-408/09-05 MLMArena- stworzenie portalu społecznościowego dla branży Multi Level Marketing z narzędziami e-usługowymi wspomagającymi działalność biznesową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-408/09-05

Tytuł projektu: MLMArena- stworzenie portalu społecznościowego dla branży Multi Level Marketing z narzędziami e-usługowymi wspomagającymi działalność biznesową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 959100

Wydatki kwalifikowalne: 959100

Dofinansowanie: 815235

Dofinansowanie UE: 692949.75

Nazwa beneficjenta: TAPE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772331987

Kod pocztowy: 30-134

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-10-139/09-02 Stworzenie serwisu turystycznego z Wirtualnym Doradcą oraz wdrożenie pakietu e-usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-139/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu turystycznego z Wirtualnym Doradcą oraz wdrożenie pakietu e-usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 994550

Wydatki kwalifikowalne: 994550

Dofinansowanie: 776740

Dofinansowanie UE: 660229

Nazwa beneficjenta: „MGF Innowacje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7262615350

Kod pocztowy: 91-829

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.01.00-12-101/08-06 E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej. oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy. wykorzystania aplikacji. przeglądanych stron i ruchu sieciowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-101/08-06

Tytuł projektu: E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej. oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy. wykorzystania aplikacji. przeglądanych stron i ruchu sieciowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 880742

Wydatki kwalifikowalne: 846686

Dofinansowanie: 680000

Dofinansowanie UE: 578000

Nazwa beneficjenta: Axence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

NIP beneficjenta: 6751399589

Kod pocztowy: 31-532

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.08.01.00-10-110/08-03 Fotokody – nowoczesna e-usługa transferu wiedzy i informacji kulturalno-rozrywkowych z i na telefon komórkowy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-110/08-03

Tytuł projektu: Fotokody – nowoczesna e-usługa transferu wiedzy i informacji kulturalno-rozrywkowych z i na telefon komórkowy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 615881.08

Wydatki kwalifikowalne: 550642.85

Dofinansowanie: 468046.42

Dofinansowanie UE: 397839.45

Nazwa beneficjenta: MobileMS Michał Stefański

NIP beneficjenta: 7262346789

Kod pocztowy: 91-230

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.08.01.00-14-116/11-12 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do automatycznej windykacji oraz inteligentnej analizy windykacyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-116/11-12

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do automatycznej windykacji oraz inteligentnej analizy windykacyjnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 671400

Wydatki kwalifikowalne: 671400

Dofinansowanie: 537120

Dofinansowanie UE: 456552

Nazwa beneficjenta: NETINTERACITIVE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272766291

Kod pocztowy: 00-876

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.06.05.02-00-128/13-00 Zaprezentowanie potencjału produkcyjnego EPG na brazylijskim rynku wydobycia ropy naftowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-128/13-00

Tytuł projektu: Zaprezentowanie potencjału produkcyjnego EPG na brazylijskim rynku wydobycia ropy naftowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 144150

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5860005092

Kod pocztowy: 81-038

Miejscowość: Gdynia

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/14/2013


POIG.08.01.00-12-131/10-08 Stworzenie internetowego serwisu do samodzielnego projektowania i zlecenia druku projektów graficznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-131/10-08

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu do samodzielnego projektowania i zlecenia druku projektów graficznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 698950

Wydatki kwalifikowalne: 698950

Dofinansowanie: 559160

Dofinansowanie UE: 475286

Nazwa beneficjenta: EVERYWHERE STUDIO Antoni Kotarba

NIP beneficjenta: 9452027918

Kod pocztowy: 31-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013ordynacja podatkowa 2019, business model, etapy, dyplom z wpisem do akt, wegen szyk, chomiuk chernobyl, biblioteka główna, w trapezie abcd przekątne przecinają się w punkcie e, biblioteka główna umcs, sakoexpo, na siłę, test wiedzy do urzędu wojewódzkiego, gastronet pisz, eip finanse, komitety wyborcze poznań, sport tv, strategia niszy rynkowej…