Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-140/12-03 Stworzenie platformy internetowej wspierającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych

POIG.08.01.00-14-140/12-03 Stworzenie platformy internetowej wspierającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-140/12-03

Tytuł projektu: Stworzenie platformy internetowej wspierającej podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 736993.92

Wydatki kwalifikowalne: 674000

Dofinansowanie: 471800

Dofinansowanie UE: 401030

Nazwa beneficjenta: FXIT Krzysztof Kozera

NIP beneficjenta: 9512083146

Kod pocztowy: 02-791

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-14-107/10-00 Stworzenie portalu MądreZabawy.pl umożliwiającego rodzicom kompleksowe wspieranie rozwoju małych dzieci poprzez spersonalizowane gry i zabawy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-107/10-00

Tytuł projektu: Stworzenie portalu MądreZabawy.pl umożliwiającego rodzicom kompleksowe wspieranie rozwoju małych dzieci poprzez spersonalizowane gry i zabawy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 674444

Wydatki kwalifikowalne: 668505.8

Dofinansowanie: 467954.06

Dofinansowanie UE: 397760.95

Nazwa beneficjenta: MĄDRE ZABAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213538826

Kod pocztowy: 02-601

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/31/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2012


POIG.08.01.00-14-126/09-08 FirmaOnLine – nowa platforma umożliwiająca MŚP prowadzenie działalności przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-126/09-08

Tytuł projektu: FirmaOnLine – nowa platforma umożliwiająca MŚP prowadzenie działalności przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 800404

Wydatki kwalifikowalne: 800404

Dofinansowanie: 680343.4

Dofinansowanie UE: 578291.89

Nazwa beneficjenta: Radgost Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252445767

Kod pocztowy: 02-548

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011które wyrazy ciągu o wyrazie ogólnym równają się 17, rpo lodzkie, polska mapa województw, zaznacz po jednym z wyróżnionych parami określeń tak aby zdania poprawnie opisywały gospodarkę chin, pod redakcją po angielsku, jidisz, wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów, prof. aleksander popławski, monika nachyła, zasady vm, zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji do sądu najwyższego, umcs biblioteka, utw swidnica, halinka wiśniewska, nepotyzm definicja, lsi, www.gazeta.pl, matura próbna 2020…