Mazowieckie,  Powiat pruszkowski,  Pruszków

POIG.08.01.00-14-139/09-05 Stworzenie internetowej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć

POIG.08.01.00-14-139/09-05 Stworzenie internetowej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-139/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 571061

Wydatki kwalifikowalne: 494050

Dofinansowanie: 419942.5

Dofinansowanie UE: 356951.13

Nazwa beneficjenta: Vipportfolio sp. Z o.o.

NIP beneficjenta: 7010204156

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/21/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-12-423/09-07 Stworzenie internetowego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-423/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim – miasto

Wartość ogółem: 945394

Wydatki kwalifikowalne: 945394

Dofinansowanie: 793091.02

Dofinansowanie UE: 674127.36

Nazwa beneficjenta: „GPS CONTROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5492387785

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.01.00-14-118/08-06 Stworzenie wortalu internetowego „e-diagnostyka chorób”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-118/08-06

Tytuł projektu: Stworzenie wortalu internetowego „e-diagnostyka chorób”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 183980

Wydatki kwalifikowalne: 153400

Dofinansowanie: 130390

Dofinansowanie UE: 110831.5

Nazwa beneficjenta: CLEDAR Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222922719

Kod pocztowy: 00-810

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.08.01.00-12-165/11-06 Stworzenie e-usługi mobilnej kumuLOKALizator umożliwiającej prezentowanie ofert uczestnikom życia nocnego według ich preferencji w czasie rzeczywistym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-165/11-06

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi mobilnej kumuLOKALizator umożliwiającej prezentowanie ofert uczestnikom życia nocnego według ich preferencji w czasie rzeczywistym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 699775

Wydatki kwalifikowalne: 699775

Dofinansowanie: 489842.5

Dofinansowanie UE: 416366.12

Nazwa beneficjenta: MyNight.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772347652

Kod pocztowy: 30-134

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-10-257/09-03 SMS – informatyczny System Monitoringu rozproszonej geograficznie Sprzedaży detalicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-257/09-03

Tytuł projektu: SMS – informatyczny System Monitoringu rozproszonej geograficznie Sprzedaży detalicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 729760

Wydatki kwalifikowalne: 729760

Dofinansowanie: 620296

Dofinansowanie UE: 527251.6

Nazwa beneficjenta: MarketLab Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7252021063

Kod pocztowy: 90-254

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-12-150/08-03 Wdrożenie nowego produktu cyfrowego oprogramowania do zarządzania portalem www.gory-latem.pl i uruchomienie nowych e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-150/08-03

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego produktu cyfrowego oprogramowania do zarządzania portalem www.gory-latem.pl i uruchomienie nowych e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1075425

Wydatki kwalifikowalne: 985313

Dofinansowanie: 837513

Dofinansowanie UE: 711886.05

Nazwa beneficjenta: Jarosław Tarański

NIP beneficjenta: 9451868604

Kod pocztowy: 31-409

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010studia marketingowe, kodeks cywilny umowa zlecenie wypowiedzenie, jezus zmartwychwstał, szukaj gogle, dwieście złotych, bezpłatne porady psychologiczne, usos aps, rozpiska matur, jebla idzie dostać, zwalczanie terroryzmu prezentacja, fundacja promyk słońca, kejsi, innowacyjny produkt przykład, komunizm a socjalizm różnice, szwajcaria parlament, algorytm a*, ustal który z metali jest bardziej aktywny, ksiega znaku, surfaktan, slight edge, przyjazne, na wykresach przedstawiono dane dotyczące miast w polsce…