Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-116/11-12 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do automatycznej windykacji oraz inteligentnej analizy windykacyjnej

POIG.08.01.00-14-116/11-12 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do automatycznej windykacji oraz inteligentnej analizy windykacyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-116/11-12

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do automatycznej windykacji oraz inteligentnej analizy windykacyjnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 671400

Wydatki kwalifikowalne: 671400

Dofinansowanie: 537120

Dofinansowanie UE: 456552

Nazwa beneficjenta: NETINTERACITIVE Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272766291

Kod pocztowy: 00-876

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-12-137/09-05 Small Business Solution – innowacyjne oprogramowanie dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-137/09-05

Tytuł projektu: Small Business Solution – innowacyjne oprogramowanie dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 964500

Wydatki kwalifikowalne: 964500

Dofinansowanie: 819825

Dofinansowanie UE: 696851.25

Nazwa beneficjenta: CITY PARNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOFTWARE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 9452123438

Kod pocztowy: 31-236

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-10-157/13-07 Innowacyjna platforma social shoppingu. czyli komunikacji. opinii. poleceń produktów/usług i wspomagania decyzji zakupowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-157/13-07

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma social shoppingu. czyli komunikacji. opinii. poleceń produktów/usług i wspomagania decyzji zakupowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 765565

Wydatki kwalifikowalne: 765565

Dofinansowanie: 535895.5

Dofinansowanie UE: 455511.17

Nazwa beneficjenta: ONE RING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 7272788477

Kod pocztowy: 94-042

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-02-255/09-04 Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager – usługi na czas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-255/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager – usługi na czas

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 973600

Wydatki kwalifikowalne: 973600

Dofinansowanie: 803360

Dofinansowanie UE: 682856

Nazwa beneficjenta: Maciej Borowik Plasticman

NIP beneficjenta: 8950006903

Kod pocztowy: 51-165

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-08-120/09-05 W Lubuskie “ wykonanie zaawansowanego portalu Internetowego dotyczącego promocji turystycznej i gospodarczej Województwa Lubuskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-120/09-05

Tytuł projektu: W Lubuskie “ wykonanie zaawansowanego portalu Internetowego dotyczącego promocji turystycznej i gospodarczej Województwa Lubuskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 244606.51

Wydatki kwalifikowalne: 244606.51

Dofinansowanie: 207915.53

Dofinansowanie UE: 176728.2

Nazwa beneficjenta: ITSNET Małgorzata Sałacińska

NIP beneficjenta: 9291202551

Kod pocztowy: 65-735

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-12-240/09-10 MyHealth – uruchomienie systemu kontraktowania. autoryzacji. rejestracji i rozliczania świadczeń medycznych poprzez otwartą platformę internetową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-240/09-10

Tytuł projektu: MyHealth – uruchomienie systemu kontraktowania. autoryzacji. rejestracji i rozliczania świadczeń medycznych poprzez otwartą platformę internetową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 998450

Wydatki kwalifikowalne: 919500

Dofinansowanie: 781575

Dofinansowanie UE: 664338.75

Nazwa beneficjenta: Healthcare Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762392728

Kod pocztowy: 00-728

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.01.00-10-148/12-05 e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-148/12-05

Tytuł projektu: e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 510900

Wydatki kwalifikowalne: 510900

Dofinansowanie: 408720

Dofinansowanie UE: 347412

Nazwa beneficjenta: Impresariat Krzysztof Jóźwiak

NIP beneficjenta: 7252061281

Kod pocztowy: 90-452

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014zużycie energii elektrycznej, mapa swiata panstwa, ciula, pekosa, czerski, odgłos kół pociągu, kurs euro zielona góra, umowa o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku, teatr nn lublin, 19 lo gdańsk, nauki scisle, odmowa zaproszenia wzór, dlaczego on film, biotechnologia umcs, santander bank pl, vivaldi, z pierwszego sprawdzianu z matematyki 1/6, polskę…