Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-261/09-04 Stworzenie serwisu usługowej. automatycznej digitalizacji dokumentów

POIG.08.01.00-12-261/09-04 Stworzenie serwisu usługowej. automatycznej digitalizacji dokumentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-261/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu usługowej. automatycznej digitalizacji dokumentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 842623.12

Wydatki kwalifikowalne: 842623.12

Dofinansowanie: 716229.65

Dofinansowanie UE: 608795.2

Nazwa beneficjenta: ACTIVE TEXT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6783081755

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.06.02.02-00-027/09-03 Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-027/09-03

Tytuł projektu: Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Słupsk

Wartość ogółem: 318260

Wydatki kwalifikowalne: 304854.03

Dofinansowanie: 259125.92

Dofinansowanie UE: 259125.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupsk

NIP beneficjenta: 8391006582

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.01.00-12-147/09-06 WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-147/09-06

Tytuł projektu: WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 863108

Wydatki kwalifikowalne: 746200

Dofinansowanie: 634270

Dofinansowanie UE: 539129.5

Nazwa beneficjenta: WECONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762390327

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-04-113/12-02 Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania zakupami operacyjnymi w MSP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-113/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania zakupami operacyjnymi w MSP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 698250

Wydatki kwalifikowalne: 698250

Dofinansowanie: 488775

Dofinansowanie UE: 415458.75

Nazwa beneficjenta: GLOBPROC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9562299807

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-10-161/12-02 Platforma komunikacyjna dla środowiska golfowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-161/12-02

Tytuł projektu: Platforma komunikacyjna dla środowiska golfowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Rzgów

Wartość ogółem: 638300

Wydatki kwalifikowalne: 638300

Dofinansowanie: 446810

Dofinansowanie UE: 379788.5

Nazwa beneficjenta: Golf On-Line Aneta Czerwińska

NIP beneficjenta: 7291833428

Kod pocztowy: 95-030

Miejscowość: Starowa Góra

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014normy elektryczne 2019, polin muzeum, grecja turcja, domowe rewolucje zgłoszenie 2020, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, napisz nazwy składników kremu pełniących podane funkcje, umcs stypendium naukowe, bon turystyczny 2020, olimpada, szczegółow, stan podgorączkowy od ilu, umcs kierunki 2019, samorząd lokalny, wicemistrz, kurs doradcy inwestycyjnego, kosaćce bródkowe…