Kraków-Nowa Huta,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-205/09-04 Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych

POIG.08.01.00-12-205/09-04 Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-205/09-04

Tytuł projektu: Wirtualny Planer Turystyczny – portal zintegrowanych e-usług semantycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1096240.8

Wydatki kwalifikowalne: 992040

Dofinansowanie: 832519.97

Dofinansowanie UE: 707641.97

Nazwa beneficjenta: Motion Flow Design Agency Dawid Giemza

NIP beneficjenta: 8732980456

Kod pocztowy: 31-636

Miejscowość: Kraków-Nowa Huta

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.08.01.00-10-208/09-01 Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-208/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 559300

Wydatki kwalifikowalne: 559300

Dofinansowanie: 475405

Dofinansowanie UE: 404094.25

Nazwa beneficjenta: Academio sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7292675316

Kod pocztowy: 91-036

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-02-334/12-09 Stworzenie zaawansowanego. zautomatyzowanego narzędzia do wielopoziomowego testowania. optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-334/12-09

Tytuł projektu: Stworzenie zaawansowanego. zautomatyzowanego narzędzia do wielopoziomowego testowania. optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 676530

Wydatki kwalifikowalne: 674030

Dofinansowanie: 539224

Dofinansowanie UE: 458340.4

Nazwa beneficjenta: Marcin Kosedowski PLOTKI.IT

NIP beneficjenta: 5811827670

Kod pocztowy: 50-013

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/25/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.06.02.02-00-027/09-03 Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-027/09-03

Tytuł projektu: Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Słupsk

Wartość ogółem: 318260

Wydatki kwalifikowalne: 304854.03

Dofinansowanie: 259125.92

Dofinansowanie UE: 259125.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupsk

NIP beneficjenta: 8391006582

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.01.00-10-137/09-08 Stworzenie i wypromowanie nowoczesnego internetowego portalu społecznościowego. randkowego i informacyjnego skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-137/09-08

Tytuł projektu: Stworzenie i wypromowanie nowoczesnego internetowego portalu społecznościowego. randkowego i informacyjnego skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 821500

Wydatki kwalifikowalne: 818500

Dofinansowanie: 695725

Dofinansowanie UE: 591366.25

Nazwa beneficjenta: Uśmiech Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7262616243

Kod pocztowy: 91-865

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2010

Data zakończenia realizacji: 1/28/2012


POIG.06.05.02-00-546/13-00 Promocja firmy „HTEP POLSKA” Sp. z o. o. na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-546/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy „HTEP POLSKA” Sp. z o. o. na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1306875

Wydatki kwalifikowalne: 1062500

Dofinansowanie: 796875

Dofinansowanie UE: 677343.75

Nazwa beneficjenta: HTEP POLSKA Sp.ż o. o.

NIP beneficjenta: 5252190296

Kod pocztowy: 80-958

Miejscowość: Gdańsk

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/7/2014


POIG.08.01.00-08-152/09-05 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-152/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 991200

Wydatki kwalifikowalne: 907200

Dofinansowanie: 771120

Dofinansowanie UE: 655452

Nazwa beneficjenta: PORTALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5993115000

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.01.00-12-166/09-06 Internetowa platforma do samodzielnego wykonania oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-166/09-06

Tytuł projektu: Internetowa platforma do samodzielnego wykonania oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 993250

Wydatki kwalifikowalne: 943250

Dofinansowanie: 801762.5

Dofinansowanie UE: 681498.12

Nazwa beneficjenta: truEnergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6793008889

Kod pocztowy: 30-650

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012w porządku, konkurs malarski 2018, obowiązki rejestratorki medycznej, wywiad rzeka, tolkien twórczość, wyższa szkoła biznesu i nauk o zdrowiu w łodzi, wsip szkolenia, integracja strukturalna warszawa, koronawirus ile osób, biznes plan biura rachunkowego chomikuj, określ w jaki sposób można rozdzielić wymienione mieszaniny, pianina legnica, rozumowanie redukcyjne, czy do bułgarii potrzebny jest paszport, jak napisac uzasadnienie, wyjaśnij na czym polega rozróżnienie na prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji, peep show gazeta, naukowy bełkot…