Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-191/12-11 BrainMax.pl wirtualny trener mózgu. Innowacyjny portal rozwijający zdolności umysłowe.

POIG.08.01.00-12-191/12-11 BrainMax.pl wirtualny trener mózgu. Innowacyjny portal rozwijający zdolności umysłowe.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-191/12-11

Tytuł projektu: BrainMax.pl wirtualny trener mózgu. Innowacyjny portal rozwijający zdolności umysłowe.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 592400

Wydatki kwalifikowalne: 558400

Dofinansowanie: 390880

Dofinansowanie UE: 332248

Nazwa beneficjenta: BrainMax.pl Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 6762453134

Kod pocztowy: 30-318

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.07.01.00-00-013/09-08 Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-013/09-08

Tytuł projektu: Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 152195554.15

Wydatki kwalifikowalne: 151749796.65

Dofinansowanie: 151749796.65

Dofinansowanie UE: 128987327.15

Nazwa beneficjenta: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

NIP beneficjenta: 5213017228

Kod pocztowy: 01-748

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-02-283/09-01 Internetowy system do zarządzania Praktyką Weterynaryjną z ogólnopolską bazą danych e-książeczka zdrowia oraz multimedialny portal dla miłośników psów i kotów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-283/09-01

Tytuł projektu: Internetowy system do zarządzania Praktyką Weterynaryjną z ogólnopolską bazą danych e-książeczka zdrowia oraz multimedialny portal dla miłośników psów i kotów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 986024

Wydatki kwalifikowalne: 986024

Dofinansowanie: 823140

Dofinansowanie UE: 699669

Nazwa beneficjenta: BLUE VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8942994252

Kod pocztowy: 53-608

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-02-312/13-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi „Hektor i Bronka”. oferującej unikalne na rynku gry edukacyjne dla dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-312/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi „Hektor i Bronka”. oferującej unikalne na rynku gry edukacyjne dla dzieci

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Szymkowiak Zabawa i Nauka

NIP beneficjenta: 9151696984

Kod pocztowy: 53-441

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.01.00-10-137/09-08 Stworzenie i wypromowanie nowoczesnego internetowego portalu społecznościowego. randkowego i informacyjnego skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-137/09-08

Tytuł projektu: Stworzenie i wypromowanie nowoczesnego internetowego portalu społecznościowego. randkowego i informacyjnego skierowanego do osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 821500

Wydatki kwalifikowalne: 818500

Dofinansowanie: 695725

Dofinansowanie UE: 591366.25

Nazwa beneficjenta: Uśmiech Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7262616243

Kod pocztowy: 91-865

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/29/2010

Data zakończenia realizacji: 1/28/2012


POIG.08.01.00-12-147/09-06 WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-147/09-06

Tytuł projektu: WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 863108

Wydatki kwalifikowalne: 746200

Dofinansowanie: 634270

Dofinansowanie UE: 539129.5

Nazwa beneficjenta: WECONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762390327

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011otwarcie granic turcja, na2so4 10h2o, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, glokalizacja, dobrostan płodu, konsument, vat kwartalny 2020, hub po, www umcs, rsu zamość, eustres definicja, osaczeni 2015, geografia powtórzenie do matury pdf, deficyt budżetowy polski 2017, magda maj…