Łańcut,  Podkarpackie,  Powiat łańcucki

POIG.08.01.00-12-177/11-02 Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

POIG.08.01.00-12-177/11-02 Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-177/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 349901

Wydatki kwalifikowalne: 349901

Dofinansowanie: 244930.7

Dofinansowanie UE: 208191.1

Nazwa beneficjenta: ALTEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762441438

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-02-283/09-01 Internetowy system do zarządzania Praktyką Weterynaryjną z ogólnopolską bazą danych e-książeczka zdrowia oraz multimedialny portal dla miłośników psów i kotów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-283/09-01

Tytuł projektu: Internetowy system do zarządzania Praktyką Weterynaryjną z ogólnopolską bazą danych e-książeczka zdrowia oraz multimedialny portal dla miłośników psów i kotów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 986024

Wydatki kwalifikowalne: 986024

Dofinansowanie: 823140

Dofinansowanie UE: 699669

Nazwa beneficjenta: BLUE VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8942994252

Kod pocztowy: 53-608

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-02-212/13-02 Stworzenie zaawansowanego. internetowego narzędzia automatycznego. wielopoziomowego kojarzenia źródeł finansowania z podmiotami wykluczonymi z rynku bankowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-212/13-02

Tytuł projektu: Stworzenie zaawansowanego. internetowego narzędzia automatycznego. wielopoziomowego kojarzenia źródeł finansowania z podmiotami wykluczonymi z rynku bankowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 687100

Wydatki kwalifikowalne: 679100

Dofinansowanie: 475370

Dofinansowanie UE: 404064.5

Nazwa beneficjenta: Europejski Fundusz Hipoteczny Ostoja Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8971776552

Kod pocztowy: 53-661

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.01.00-10-148/12-05 e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-148/12-05

Tytuł projektu: e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 510900

Wydatki kwalifikowalne: 510900

Dofinansowanie: 408720

Dofinansowanie UE: 347412

Nazwa beneficjenta: Impresariat Krzysztof Jóźwiak

NIP beneficjenta: 7252061281

Kod pocztowy: 90-452

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.01.00-10-195/09-03 EQ-learning – Platforma rozwijająca kompetencje z zakresu Inteligencji Emocjonalnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-195/09-03

Tytuł projektu: EQ-learning – Platforma rozwijająca kompetencje z zakresu Inteligencji Emocjonalnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 925431.24

Wydatki kwalifikowalne: 925431.24

Dofinansowanie: 763203.14

Dofinansowanie UE: 648722.66

Nazwa beneficjenta: E-LEARNING INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7252021092

Kod pocztowy: 91-096

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.01.00-06-136/09-07 Stworzenie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages system)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-136/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages system)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 368375

Wydatki kwalifikowalne: 365875

Dofinansowanie: 310957.16

Dofinansowanie UE: 264313.59

Nazwa beneficjenta: RMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123191001

Kod pocztowy: 20-803

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011grupa wyszehradzka izrael, ochrona pracowników po 50 roku życia, przetargi online, lidia korczak, wyniki w nauce po angielsku, internalizacja, diamentowy grant, sensoryka dla dzieci, teraz polska, zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej, studia pierwszego stopnia, bajki mario, polskie produkty spożywcze znane na świecie, rynek niedoskonały, triumf, www pge dystrybucja, ul. annopol 19, 03 – 236 warszawa…