Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-176/09-05 IDEOVO – e-usługi dla designu

POIG.08.01.00-12-176/09-05 IDEOVO – e-usługi dla designu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-176/09-05

Tytuł projektu: IDEOVO – e-usługi dla designu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 403700

Wydatki kwalifikowalne: 399500

Dofinansowanie: 339575

Dofinansowanie UE: 288638.75

Nazwa beneficjenta: LUDZIE – INNOWACJE – DESIGN

NIP beneficjenta: 6762393389

Kod pocztowy: 31-016

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-04-104/09-05 System monitorowania pozycji i ruchu jachtów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-104/09-05

Tytuł projektu: System monitorowania pozycji i ruchu jachtów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 917200

Wydatki kwalifikowalne: 906220

Dofinansowanie: 770287

Dofinansowanie UE: 654743.95

Nazwa beneficjenta: Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9562246320

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/27/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.01.00-06-112/12-07 Stworzenie e-usługi tworzenia zaawansowanych. internetowych aplikacji konkursowych z poziomu interfejsu użytkownika.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-112/12-07

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi tworzenia zaawansowanych. internetowych aplikacji konkursowych z poziomu interfejsu użytkownika.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698850

Wydatki kwalifikowalne: 698850

Dofinansowanie: 489195

Dofinansowanie UE: 415815.75

Nazwa beneficjenta: THINK FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123270605

Kod pocztowy: 20-707

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.01.00-08-127/12-06 Stworzenie innowacyjnej e-usługi Agro-managera umożliwiającego zarządzanie pracami na gospodarstwie rolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-127/12-06

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej e-usługi Agro-managera umożliwiającego zarządzanie pracami na gospodarstwie rolnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: AGRO-DIGITECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9291849873

Kod pocztowy: 65-729

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/31/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-10-116/11-02 Stworzenie serwisu videocastów edukacyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-116/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu videocastów edukacyjnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 692100

Wydatki kwalifikowalne: 692100

Dofinansowanie: 484470

Dofinansowanie UE: 411799.5

Nazwa beneficjenta: EHRP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7262633164

Kod pocztowy: 90-418

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.06.05.02-00-414/13-00 Promocja produktów firmy Mirox na rynkach europejskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-414/13-00

Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Mirox na rynkach europejskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 257568.15

Wydatki kwalifikowalne: 209405

Dofinansowanie: 157053.75

Dofinansowanie UE: 133495.68

Nazwa beneficjenta: „MIROX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7790021565

Kod pocztowy: 61-483

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/11/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.01.00-10-175/13-04 Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-175/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 303805

Wydatki kwalifikowalne: 303805

Dofinansowanie: 212663.5

Dofinansowanie UE: 180763.98

Nazwa beneficjenta: INCOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7252063966

Kod pocztowy: 90-437

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.07.01.00-00-022/09-08 Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-022/09-08

Tytuł projektu: Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 209580000

Wydatki kwalifikowalne: 199657249.96

Dofinansowanie: 199657249.96

Dofinansowanie UE: 169708662.46

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Finansów

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.05.02-00-334/13-00 Promocja polskiej marki na isji w trakcie targów gier USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-334/13-00

Tytuł projektu: Promocja polskiej marki na isji w trakcie targów gier USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 65036.2

Wydatki kwalifikowalne: 63192.5

Dofinansowanie: 47394.37

Dofinansowanie UE: 40285.21

Nazwa beneficjenta: World-Loom Robaszyński-Janiec. Kowalczyk sp.j.

NIP beneficjenta: 5213485998

Kod pocztowy: 00-643

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 2/10/2014tusiński, grzegorz słowik, jan kasprowicz przeprosiny boga, parp akademia, protokół zdawczo-odbiorczy, branża turystyczna, chiropraktyka, radzka instagram, blok a4 wymiary, badania covid warszawa, kurs walut nbp tabela c, informacje o telefonach, pytasz i wiesz youtube, wartość autoteliczna, kształcenie ustawiczne w polsce, wady w piwie, handel miedzynarodowy, publicznie…