Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-150/08-03 Wdrożenie nowego produktu cyfrowego oprogramowania do zarządzania portalem www.gory-latem.pl i uruchomienie nowych e-usług.

POIG.08.01.00-12-150/08-03 Wdrożenie nowego produktu cyfrowego oprogramowania do zarządzania portalem www.gory-latem.pl i uruchomienie nowych e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-150/08-03

Tytuł projektu: Wdrożenie nowego produktu cyfrowego oprogramowania do zarządzania portalem www.gory-latem.pl i uruchomienie nowych e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 1075425

Wydatki kwalifikowalne: 985313

Dofinansowanie: 837513

Dofinansowanie UE: 711886.05

Nazwa beneficjenta: Jarosław Tarański

NIP beneficjenta: 9451868604

Kod pocztowy: 31-409

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-10-213/13-05 Mobilny oraz internetowy system do monitorowania i zarządzania zdrowiem własnym oraz rodziny.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-213/13-05

Tytuł projektu: Mobilny oraz internetowy system do monitorowania i zarządzania zdrowiem własnym oraz rodziny.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Gmina: Pabianice

Wartość ogółem: 428500

Wydatki kwalifikowalne: 428500

Dofinansowanie: 299950

Dofinansowanie UE: 254957.5

Nazwa beneficjenta: EVERMEDIA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7312045370

Kod pocztowy: 95-200

Miejscowość: Pabianice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat pabianicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/26/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-08-117/09-06 Stworzenie serwisu umożliwiającego porównanie i przystąpienie do wybranego funduszu emerytalnego online.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-117/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu umożliwiającego porównanie i przystąpienie do wybranego funduszu emerytalnego online.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Gmina: M. Gorzów Wielkopolski

Wartość ogółem: 455463

Wydatki kwalifikowalne: 423263

Dofinansowanie: 359773.55

Dofinansowanie UE: 305807.51

Nazwa beneficjenta: BEST Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5993095303

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.08.01.00-10-161/12-02 Platforma komunikacyjna dla środowiska golfowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-161/12-02

Tytuł projektu: Platforma komunikacyjna dla środowiska golfowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Rzgów

Wartość ogółem: 638300

Wydatki kwalifikowalne: 638300

Dofinansowanie: 446810

Dofinansowanie UE: 379788.5

Nazwa beneficjenta: Golf On-Line Aneta Czerwińska

NIP beneficjenta: 7291833428

Kod pocztowy: 95-030

Miejscowość: Starowa Góra

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.06.05.02-00-527/13-00 Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-527/13-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 134309

Wydatki kwalifikowalne: 116300

Dofinansowanie: 87225

Dofinansowanie UE: 74141.25

Nazwa beneficjenta: Gerda sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751341621

Kod pocztowy: 05-806

Miejscowość: Sokołów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 1/5/2014


POIG.08.01.00-10-126/11-04 Panorama Outsourcingu nowoczesna platforma do obsługi procesów Business Process Outsourcing

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-126/11-04

Tytuł projektu: Panorama Outsourcingu nowoczesna platforma do obsługi procesów Business Process Outsourcing

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 691200

Wydatki kwalifikowalne: 691200

Dofinansowanie: 483840

Dofinansowanie UE: 411264

Nazwa beneficjenta: Panorama Outsourcingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7252032687

Kod pocztowy: 90-223

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/1/2013


POIG.08.01.00-08-152/09-05 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-152/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 991200

Wydatki kwalifikowalne: 907200

Dofinansowanie: 771120

Dofinansowanie UE: 655452

Nazwa beneficjenta: PORTALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5993115000

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.01.00-04-132/10-05 Stworzenie semantycznej wyszukiwarki produktów z funkcjonalnością rozpoznawania elementów na zdjęciach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-132/10-05

Tytuł projektu: Stworzenie semantycznej wyszukiwarki produktów z funkcjonalnością rozpoznawania elementów na zdjęciach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 121460

Wydatki kwalifikowalne: 121460

Dofinansowanie: 97168

Dofinansowanie UE: 82592.8

Nazwa beneficjenta: „DĄBROWSKY” BARTOSZ DĄBROWSKI

NIP beneficjenta: 9671292187

Kod pocztowy: 85-435

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.08.01.00-12-134/08-04 Internetowy system wsparcia usług psychologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-134/08-04

Tytuł projektu: Internetowy system wsparcia usług psychologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wielicki

Gmina: Niepołomice

Wartość ogółem: 259372

Wydatki kwalifikowalne: 212600

Dofinansowanie: 180710

Dofinansowanie UE: 153603.5

Nazwa beneficjenta: Siloe Dariusz Siatka

NIP beneficjenta: 6751182714

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/10/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009wyższa szkoła informatyki i zarządzania olsztyn, powernet db, symbol tolerancji, lista obecności na stażu, trywialny, generator oceny opisowej, rola pracownika socjalnego praca licencjacka, iso 19011, ord zu aktywny druk, bufor antycykliczny, prowadzenie działalności, fundusz przedsiębiorstwa, jak obliczyć emeryturę górniczą, maria gabryś, hodowla pszczół przepisy, wskaźniki behawioralne, pracownik biurowy, tworzą, kierunkowy 685 jaki kraj, wzorce projektowe chomikuj, koronawirus polsce, ckf, odstapienie od umowy kupna sprzedazy, moment pędu krzyżówka…