Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-147/09-06 WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

POIG.08.01.00-12-147/09-06 WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-147/09-06

Tytuł projektu: WeConnect.pl – internetowa platforma nowej generacji do automatyzacji obsługi klienta firm sektora MŚP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 863108

Wydatki kwalifikowalne: 746200

Dofinansowanie: 634270

Dofinansowanie UE: 539129.5

Nazwa beneficjenta: WECONNECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762390327

Kod pocztowy: 30-390

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.02.02-00-027/09-03 Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-027/09-03

Tytuł projektu: Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Słupsk

Wartość ogółem: 318260

Wydatki kwalifikowalne: 304854.03

Dofinansowanie: 259125.92

Dofinansowanie UE: 259125.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupsk

NIP beneficjenta: 8391006582

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.01.00-10-153/09-03 Inteligentny Kreator Dokumentów – primavista.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-153/09-03

Tytuł projektu: Inteligentny Kreator Dokumentów – primavista.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 271400

Wydatki kwalifikowalne: 271400

Dofinansowanie: 230690

Dofinansowanie UE: 196086.5

Nazwa beneficjenta: Primavista Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7262611286

Kod pocztowy: 90-613

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.01.00-12-131/08-09 Otwarta Platforma Edukacyjna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-131/08-09

Tytuł projektu: Otwarta Platforma Edukacyjna

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz

Gmina: M. Nowy Sącz

Wartość ogółem: 757310

Wydatki kwalifikowalne: 662400

Dofinansowanie: 559470

Dofinansowanie UE: 475549.5

Nazwa beneficjenta: Multimedia Capital Group S. A.

NIP beneficjenta: 7343301408

Kod pocztowy: 33-300

Miejscowość: Nowy Sącz

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Nowy Sącz / Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2008

Data zakończenia realizacji: 11/15/2010


POIG.08.01.00-12-120/09-04 SCOUT globalne innowacyjne kartki elektroniczne dostępne pod czterema adresami internetowymi z modułem partnerskim SCOUT.API

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-120/09-04

Tytuł projektu: SCOUT globalne innowacyjne kartki elektroniczne dostępne pod czterema adresami internetowymi z modułem partnerskim SCOUT.API

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 641617

Wydatki kwalifikowalne: 584989

Dofinansowanie: 497240.65

Dofinansowanie UE: 422654.55

Nazwa beneficjenta: SCOUT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762391798

Kod pocztowy: 31-066

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011wyjaśnij na czym polega, poir 4.1.4, osterwa lublin, heating instgaz rzeszów, metody doboru próby badawczej, księżyc 1979, poziom b1 angielski, umcs rekrutacja, efib, słabe strony firmy, dystrybucja europejska a polska, sui generis prawo, inwestycja w kadry, lemiesz kość, zarzadzanie kryzysowe praca, marcin helbin…