Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.08.01.00-12-125/08-05 Budowa platformy PocketAds – pierwszego w Polsce zintegrowanego. kompleksowego systemu planowania i zarządzania reklamą mobilną

POIG.08.01.00-12-125/08-05 Budowa platformy PocketAds – pierwszego w Polsce zintegrowanego. kompleksowego systemu planowania i zarządzania reklamą mobilną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-125/08-05

Tytuł projektu: Budowa platformy PocketAds – pierwszego w Polsce zintegrowanego. kompleksowego systemu planowania i zarządzania reklamą mobilną

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 412283.91

Wydatki kwalifikowalne: 377622.82

Dofinansowanie: 320979.39

Dofinansowanie UE: 272832.48

Nazwa beneficjenta: MobileFormats spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762367328

Kod pocztowy: 31-586

Miejscowość: KRAKÓW

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2010


POIG.08.01.00-10-169/09-03 Stworzenie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-169/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 675350

Wydatki kwalifikowalne: 675350

Dofinansowanie: 574047.5

Dofinansowanie UE: 487940.37

Nazwa beneficjenta: PROJECTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7251994562

Kod pocztowy: 90-254

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/9/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-02-227/09-08 Inteligentny agent nieruchomości – portal internetowy dla branży nieruchomości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-227/09-08

Tytuł projektu: Inteligentny agent nieruchomości – portal internetowy dla branży nieruchomości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 835130

Wydatki kwalifikowalne: 835130

Dofinansowanie: 709860.5

Dofinansowanie UE: 603381.42

Nazwa beneficjenta: IG Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992680975

Kod pocztowy: 50-079

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012motyw utopii, tę informację, czy renta chorobowa wlicza sie do lat pracy, program tv\, kusio, zofia lissa, joanna czarnecka, umowa pomiędzy spadkobiercami, programy operacyjne, jednostki miary usa, proces ekstrakcji, bozena, orke oceny szkoleń, roman dmowski memy, www parp gov pl, historia fotografii, nowego, akademia dowsona, system vac nie mógł zweryfikować sesji gry 2019, ufp ustawa, zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych…