Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-268/13-05 Generator Aplikacji Mobilnych e-usługa wspomagająca użytkowników w tworzeniu własnych aplikacji na urządzenia mobilne.

POIG.08.01.00-10-268/13-05 Generator Aplikacji Mobilnych e-usługa wspomagająca użytkowników w tworzeniu własnych aplikacji na urządzenia mobilne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-268/13-05

Tytuł projektu: Generator Aplikacji Mobilnych e-usługa wspomagająca użytkowników w tworzeniu własnych aplikacji na urządzenia mobilne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 817250

Wydatki kwalifikowalne: 817250

Dofinansowanie: 572075

Dofinansowanie UE: 486263.75

Nazwa beneficjenta: AppToYou Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7252067094

Kod pocztowy: 90-009

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-08-130/13-03 BibliotekaAudio.pl – innowacyjna platforma wypożyczania audiobooków i wydawania nagrań do wypożyczania przez użytkowników

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-130/13-03

Tytuł projektu: BibliotekaAudio.pl – innowacyjna platforma wypożyczania audiobooków i wydawania nagrań do wypożyczania przez użytkowników

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 590500

Wydatki kwalifikowalne: 590500

Dofinansowanie: 413350

Dofinansowanie UE: 351347.5

Nazwa beneficjenta: BIBLIOTEKAAUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5993166799

Kod pocztowy: 25-735

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/6/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-10-151/09-03 Stworzenie nowatorskiej e-usługi polegającej na elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-151/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie nowatorskiej e-usługi polegającej na elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 978500

Wydatki kwalifikowalne: 978500

Dofinansowanie: 831725

Dofinansowanie UE: 706966.25

Nazwa beneficjenta: MEGATOTAL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7252013856

Kod pocztowy: 93-035

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011model gajdki i stosa, gospodarki świata, centrum techniki gdynia, office 365 poczta, podkarpacki urząd wojewódzki w rzeszowie, college medyczny, iwz, metody i techniki terapii zajęciowej, marucha, jachty giełda, protesty przedsiebiorcow, slajd, województwa warmińsko mazurskiego, przebieg praktyk…