Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-267/13-02 KnowledgeMixer – portal pigułek wiedzy z zakresu zarządzania

POIG.08.01.00-10-267/13-02 KnowledgeMixer – portal pigułek wiedzy z zakresu zarządzania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-267/13-02

Tytuł projektu: KnowledgeMixer – portal pigułek wiedzy z zakresu zarządzania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 825000

Wydatki kwalifikowalne: 825000

Dofinansowanie: 577500

Dofinansowanie UE: 490875

Nazwa beneficjenta: „Fenix Poland” Spółka z o. o.

NIP beneficjenta: 7262649656

Kod pocztowy: 91-481

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-10-137/12-05 Multipartnerska platforma relacyjna dla segmentu B2B

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-137/12-05

Tytuł projektu: Multipartnerska platforma relacyjna dla segmentu B2B

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 633450

Wydatki kwalifikowalne: 633450

Dofinansowanie: 443415

Dofinansowanie UE: 376902.75

Nazwa beneficjenta: MULTIBO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9820371970

Kod pocztowy: 93-228

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.02.02-00-078/11-03 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie- etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-078/11-03

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie- etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina:

Wartość ogółem: 230559

Wydatki kwalifikowalne: 230559

Dofinansowanie: 195975.15

Dofinansowanie UE: 195975.15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Głogów

NIP beneficjenta: 6930012466

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013brandu, word łódź zapisy, dawidek, parp wyniki naboru, podatek od usług, kościa, proprogressio, art. 155 kodeksu pracy, biuro usług rozwojowych, opróżnione miejsce hipoteczne, pełnia marzec 2020, milionów, dotacje unijne dla małych firm, wzór dyplomu word, mobilizacja stawu kolanowego, urząd wojewódzki lublin wydział zdrowia, ćwiczenia grupowe na stres, szukam przedstawiciela handlowego, prezentacja multimedialna…