Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-266/13-05 E-usługa wirtualnego biura księgowego dla mikroprzedsiębiorców

POIG.08.01.00-10-266/13-05 E-usługa wirtualnego biura księgowego dla mikroprzedsiębiorców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-266/13-05

Tytuł projektu: E-usługa wirtualnego biura księgowego dla mikroprzedsiębiorców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 850000

Wydatki kwalifikowalne: 850000

Dofinansowanie: 595000

Dofinansowanie UE: 505750

Nazwa beneficjenta: Quenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7262652575

Kod pocztowy: 91-825

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-10-193/11-02 Innowacyjna e-usługa kształcenia specjalistów w dziedzinie systemu Linux przy wsparciu wirtualnego laboratorium oraz indywidualnej automatycznej adaptacji ścieżki mikro-kursów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-193/11-02

Tytuł projektu: Innowacyjna e-usługa kształcenia specjalistów w dziedzinie systemu Linux przy wsparciu wirtualnego laboratorium oraz indywidualnej automatycznej adaptacji ścieżki mikro-kursów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 695200

Wydatki kwalifikowalne: 695200

Dofinansowanie: 486640

Dofinansowanie UE: 413644

Nazwa beneficjenta: NOITE SPÓŁKA CYWILNA PIOTR GOETZEN. KAROL KRYSIAK. AGATA SKOWROŃSKA-KAPUSTA

NIP beneficjenta: 7272777114

Kod pocztowy: 94-124

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-02-130/08-04 CompLearn e-Learning: informatyczna e-usługa edukacyjna w postaci innowacyjnej platformy internetowej zdalnego nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-130/08-04

Tytuł projektu: CompLearn e-Learning: informatyczna e-usługa edukacyjna w postaci innowacyjnej platformy internetowej zdalnego nauczania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 729600

Wydatki kwalifikowalne: 729600

Dofinansowanie: 620160

Dofinansowanie UE: 527136

Nazwa beneficjenta: COMPSECUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8971739249

Kod pocztowy: 50-020

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.08.01.00-02-312/13-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi „Hektor i Bronka”. oferującej unikalne na rynku gry edukacyjne dla dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-312/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi „Hektor i Bronka”. oferującej unikalne na rynku gry edukacyjne dla dzieci

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: Małgorzata Szymkowiak Zabawa i Nauka

NIP beneficjenta: 9151696984

Kod pocztowy: 53-441

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015system warning, umowa przedwstępna zadatek przelewem wzór, który zestaw zawiera prawidłowe nazwy opisanych niżej tkanek, wojny imperiów, autoland rumia, przelicznik mwh na kwh, wyższa szkoła technologii informatycznych, elementy wizerunku firmy, john dickson carr, spółdzielnia mieszkaniowa wikipedia, wesolych swait, dyrektywa, piosenki agnieszki osieckiej youtube, biuro karier umcs, польское время, ludności, xrd, tlen.pl zaloguj, bilans polski w ue 2017, medyk.edu.pl…