Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-205/12-09 Stworzenie kompleksowego mobilnego system zamówień i obsługi zleceń kursów taksówkami osobowymi zintegrowanego z systemem e-płatności.

POIG.08.01.00-10-205/12-09 Stworzenie kompleksowego mobilnego system zamówień i obsługi zleceń kursów taksówkami osobowymi zintegrowanego z systemem e-płatności.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-205/12-09

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowego mobilnego system zamówień i obsługi zleceń kursów taksówkami osobowymi zintegrowanego z systemem e-płatności.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 689400

Wydatki kwalifikowalne: 684000

Dofinansowanie: 478800

Dofinansowanie UE: 406980

Nazwa beneficjenta: CodeVenture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9820373644

Kod pocztowy: 93-231

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.01.00-10-153/09-03 Inteligentny Kreator Dokumentów – primavista.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-153/09-03

Tytuł projektu: Inteligentny Kreator Dokumentów – primavista.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 271400

Wydatki kwalifikowalne: 271400

Dofinansowanie: 230690

Dofinansowanie UE: 196086.5

Nazwa beneficjenta: Primavista Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7262611286

Kod pocztowy: 90-613

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.06.05.02-00-285/13-00 Udział Lotos Oil w targach Europa-Azja. Współpraca bez granic.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-285/13-00

Tytuł projektu: Udział Lotos Oil w targach Europa-Azja. Współpraca bez granic.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28228.5

Wydatki kwalifikowalne: 22950

Dofinansowanie: 17212.5

Dofinansowanie UE: 14630.62

Nazwa beneficjenta: Lotos Oil spółka akcyjna

NIP beneficjenta: 5832795923

Kod pocztowy: 80-718

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/3/2013


POIG.08.01.00-04-180/11-06 Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i zleceniobiorców branży poligraficznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-180/11-06

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i zleceniobiorców branży poligraficznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 356240

Wydatki kwalifikowalne: 356240

Dofinansowanie: 249368

Dofinansowanie UE: 211962.8

Nazwa beneficjenta: NESTEK Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8792684649

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 8/29/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.07.01.00-00-008/09-05 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-008/09-05

Tytuł projektu: Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 53263000

Wydatki kwalifikowalne: 50763000

Dofinansowanie: 50763000

Dofinansowanie UE: 43148550

Nazwa beneficjenta: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

NIP beneficjenta: 5251575309

Kod pocztowy: 02-326

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/18/2007

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012wpia ug egzaminy, niż, sound’n’grace, działalność gastronomiczna, karty violetty, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, bob strzyżenie, gazeta.ol, poświadczenie zgodności z oryginałem, nierówności ułamkowe, uniwersytet papieski kraków, oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia, chory psychicznie, ryzyko handlowe, od kiedy split payment, jak dbać o siebie…