Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-175/13-04 Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

POIG.08.01.00-10-175/13-04 Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-175/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 303805

Wydatki kwalifikowalne: 303805

Dofinansowanie: 212663.5

Dofinansowanie UE: 180763.98

Nazwa beneficjenta: INCOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7252063966

Kod pocztowy: 90-437

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.05.02-00-156/11-00 Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-156/11-00

Tytuł projektu: Udział w wystawie narodowej przy okazji Targów Jesiennych w Zagrzebiu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 63910.8

Wydatki kwalifikowalne: 51960

Dofinansowanie: 38970

Dofinansowanie UE: 33124.5

Nazwa beneficjenta: STELLA PACK Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7141712077

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/18/2011


POIG.06.05.02-00-137/12-01 Rozwój eksportu i promocja produktów na kluczowych dla firmy Atlas rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-137/12-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu i promocja produktów na kluczowych dla firmy Atlas rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 527791.68

Wydatki kwalifikowalne: 435683.03

Dofinansowanie: 326762.27

Dofinansowanie UE: 277747.93

Nazwa beneficjenta: ATLAS Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9471936467

Kod pocztowy: 91-222

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-667/13-00 Promocja firmy PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-667/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 167280

Wydatki kwalifikowalne: 136000

Dofinansowanie: 102000

Dofinansowanie UE: 86700

Nazwa beneficjenta: PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5242014184

Kod pocztowy: 02-634

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2014

Data zakończenia realizacji: 7/12/2014


POIG.08.01.00-10-123/09-05 Stworzenie. wdrożenie i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle programów w postaci e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-123/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie. wdrożenie i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle programów w postaci e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 554666

Wydatki kwalifikowalne: 554666

Dofinansowanie: 471466.1

Dofinansowanie UE: 400746.18

Nazwa beneficjenta: MTEC Artur Młodziński

NIP beneficjenta: 7262278616

Kod pocztowy: 91-457

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/23/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.08.01.00-10-129/12-02 Stworzenie inteligentnego portalu kojarzącego pracodawców z pracownikami wraz z narzędziami do kompleksowego zarządzania projektami rekrutacyjnymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-129/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie inteligentnego portalu kojarzącego pracodawców z pracownikami wraz z narzędziami do kompleksowego zarządzania projektami rekrutacyjnymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 523730

Wydatki kwalifikowalne: 522659.88

Dofinansowanie: 365861.91

Dofinansowanie UE: 310982.62

Nazwa beneficjenta: MPLOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8992730466

Kod pocztowy: 90-228

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014wojciech piotrowski, łącz, adrianna jasińska instagram, joanna jarząbkowska, usługi osobiste przykłady, art 26 kc, analiza techniczna chomikuj, demarczyk piosenki, mapa polski przed pierwszym rozbiorem, arkusze egzaminacyjne 2018, pons niemiecki polski, cogito rzeszów, etyka sztucznej inteligencji, nad stawami, praktyki umcs, 1492 rok co się wydarzyło…