Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-129/13-02 Portal E-Coach nowoczesna platforma wspierająca lektorów oraz szkoły językowe w procesie nauczania metodą blended learning.

POIG.08.01.00-10-129/13-02 Portal E-Coach nowoczesna platforma wspierająca lektorów oraz szkoły językowe w procesie nauczania metodą blended learning.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-129/13-02

Tytuł projektu: Portal E-Coach nowoczesna platforma wspierająca lektorów oraz szkoły językowe w procesie nauczania metodą blended learning.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 699500

Wydatki kwalifikowalne: 699500

Dofinansowanie: 489650

Dofinansowanie UE: 416202.5

Nazwa beneficjenta: Portal E-Coach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7252065273

Kod pocztowy: 90-607

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.01.00-10-110/13-01 SM-Creator- platforma wspomagająca kreowanie i obsługę procesów związanych z mediami społecznościowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-110/13-01

Tytuł projektu: SM-Creator- platforma wspomagająca kreowanie i obsługę procesów związanych z mediami społecznościowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 699000

Wydatki kwalifikowalne: 661000

Dofinansowanie: 462700

Dofinansowanie UE: 393295

Nazwa beneficjenta: SM Creator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7252065250

Kod pocztowy: 90-607

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-08-120/09-05 W Lubuskie “ wykonanie zaawansowanego portalu Internetowego dotyczącego promocji turystycznej i gospodarczej Województwa Lubuskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-120/09-05

Tytuł projektu: W Lubuskie “ wykonanie zaawansowanego portalu Internetowego dotyczącego promocji turystycznej i gospodarczej Województwa Lubuskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 244606.51

Wydatki kwalifikowalne: 244606.51

Dofinansowanie: 207915.53

Dofinansowanie UE: 176728.2

Nazwa beneficjenta: ITSNET Małgorzata Sałacińska

NIP beneficjenta: 9291202551

Kod pocztowy: 65-735

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-02-283/12-04 Stworzenie systemu IT do Zaawansowanego Planowania Jakości i Sterowania Jakością wyrobów i usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-283/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu IT do Zaawansowanego Planowania Jakości i Sterowania Jakością wyrobów i usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 699800

Wydatki kwalifikowalne: 699800

Dofinansowanie: 489860

Dofinansowanie UE: 416381

Nazwa beneficjenta: AQP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9131614753

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Krępice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015usus umcs, wierzbice, motyw wolnosci, 20/21, co zawiera decyzja administracyjna, procad szkolenia, usos web umcs, objawy koronawirusa po jakim czasie, panuje w tłumie, lipków, zwrot kosztów rehabilitacji pzu, famme fatale, kurs specjalista ds kadr i płac wrocław, sesja zimowa, ambasada polski w pakistanie, mum warszawa, koronawrus polska…