Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-126/10-02 Wdrożenie na rynek międzynarodowy innowacyjnej e-usługi do tworzenia filmów i bannerów reklamowych.

POIG.08.01.00-10-126/10-02 Wdrożenie na rynek międzynarodowy innowacyjnej e-usługi do tworzenia filmów i bannerów reklamowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-126/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek międzynarodowy innowacyjnej e-usługi do tworzenia filmów i bannerów reklamowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 693800

Wydatki kwalifikowalne: 693800

Dofinansowanie: 485660

Dofinansowanie UE: 412811

Nazwa beneficjenta: TRADEONE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7272759116

Kod pocztowy: 90-368

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/14/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.02.02-00-078/11-03 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie- etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-078/11-03

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie- etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina:

Wartość ogółem: 230559

Wydatki kwalifikowalne: 230559

Dofinansowanie: 195975.15

Dofinansowanie UE: 195975.15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Głogów

NIP beneficjenta: 6930012466

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.06.05.02-00-140/12-01 Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-140/12-01

Tytuł projektu: Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1427591.11

Wydatki kwalifikowalne: 1089545.96

Dofinansowanie: 817159.47

Dofinansowanie UE: 694585.54

Nazwa beneficjenta: Pimco

NIP beneficjenta: 9570701218

Kod pocztowy: 02-815

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2012

Data zakończenia realizacji: 1/14/2015nobel, filologia angielska, grażyna ulicka, prawo stanowe, bank spółdzielczy knurów, ukwiał, alinox lublin, umcs ekonomiczny, filmy fabularne youtube, przypisy indesign, wpisz podane liczby do odpowiednich worków uwaga niektóre liczby trzeba wpisać do kilku worków, prałat, marek niedużak, zarzycki, gdzie dwóch lub trzech 39, mafia 2.0, największe miasto w polsce, kobiete, inwentaryzacje, czynnik ludzki w lotnictwie, rodzaje terminów w postępowaniu administracyjnym…