Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-116/08-03 Opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi typu Business Intelligence opartej o algorytmy sztucznej inteligencji (Mober)

POIG.08.01.00-10-116/08-03 Opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi typu Business Intelligence opartej o algorytmy sztucznej inteligencji (Mober)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-116/08-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie zaawansowanej e-usługi typu Business Intelligence opartej o algorytmy sztucznej inteligencji (Mober)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 715497

Wydatki kwalifikowalne: 664402

Dofinansowanie: 564675.25

Dofinansowanie UE: 479973.96

Nazwa beneficjenta: SUA SPONTE SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 7251962970

Kod pocztowy: 93-126

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.06.05.02-00-685/13-00 Promocja firmy „PRIMA 2000” Sp. z o. o. na rynku kazachskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-685/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy „PRIMA 2000” Sp. z o. o. na rynku kazachskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 57698

Wydatki kwalifikowalne: 57698

Dofinansowanie: 43273.5

Dofinansowanie UE: 36782.48

Nazwa beneficjenta: Prima 2000 Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7971790675

Kod pocztowy: 05-660

Miejscowość: Grójec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/7/2014pokwitowanie odbioru gotówki, specyficznie, dom w złoci a, łukasz mejza, puławy ogłoszenia, wartość złotówki w latach 30, umcs lublin irk, cosmeo, świadomość, narysuj uproszczone modele atomów pierwiastków chemicznych o podanych nazwach, dany jest trapez abcd w którym przekątna ac, toruń konferencja, zmiana strony startowej, trasy rowerowe lubelskie, mirosław karpiuk…