Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.08.01.00-10-111/12-06 Imprezownia – internetowy serwis wydarzeń kulturalnych. rozrywkowych i sportowych.

POIG.08.01.00-10-111/12-06 Imprezownia – internetowy serwis wydarzeń kulturalnych. rozrywkowych i sportowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-111/12-06

Tytuł projektu: Imprezownia – internetowy serwis wydarzeń kulturalnych. rozrywkowych i sportowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 647800

Wydatki kwalifikowalne: 647800

Dofinansowanie: 453460

Dofinansowanie UE: 385441

Nazwa beneficjenta: Kiwi Portal Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7292701433

Kod pocztowy: 93-318

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.07.01.00-00-058/13-03 ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-058/13-03

Tytuł projektu: ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 72441000

Wydatki kwalifikowalne: 72441000

Dofinansowanie: 72441000

Dofinansowanie UE: 61574850

Nazwa beneficjenta: Główny Geodeta Kraju

NIP beneficjenta: 5261725466

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-137/12-01 Rozwój eksportu i promocja produktów na kluczowych dla firmy Atlas rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-137/12-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu i promocja produktów na kluczowych dla firmy Atlas rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 527791.68

Wydatki kwalifikowalne: 435683.03

Dofinansowanie: 326762.27

Dofinansowanie UE: 277747.93

Nazwa beneficjenta: ATLAS Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9471936467

Kod pocztowy: 91-222

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-502/13-00 Udział firmy Mechanika Nawrocki w targach Agra Middle East 2014

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-502/13-00

Tytuł projektu: Udział firmy Mechanika Nawrocki w targach Agra Middle East 2014

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 65682

Wydatki kwalifikowalne: 53400

Dofinansowanie: 40050

Dofinansowanie UE: 34042.5

Nazwa beneficjenta: Mechanika Nawrocki

NIP beneficjenta: 5620001775

Kod pocztowy: 88-400

Miejscowość: Żnin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat żniński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/26/2014stała pensja, grzesz, światła sceny chwytaj szansę zwiastun, wypowiedzenie umowy upc wzór pdf, kodeks etyki radcy prawnego 2017, jak napisać reklamację wzór, religia egiptu, czy można użyć zasilacza o większym natężeniu, wyładowania atmosferyczne, czas martwy chromatografia, kolokwializmy, skrypt szkoleniowy, zwłaszcza, kwasy żółciowe, 29 listopada co się wydarzyło, szlachetny bohater…