Lubuskie,  Powiat wschowski,  Wschowa

POIG.08.01.00-08-127/09-02 Stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców

POIG.08.01.00-08-127/09-02 Stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-127/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Wschowa

Wartość ogółem: 937800

Wydatki kwalifikowalne: 937800

Dofinansowanie: 797130

Dofinansowanie UE: 677560.5

Nazwa beneficjenta: AS Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 4970070701

Kod pocztowy: 67-400

Miejscowość: Wschowa

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-04-178/09-03 Stworzenie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-178/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Rokietnica

Wartość ogółem: 866000

Wydatki kwalifikowalne: 866000

Dofinansowanie: 736100

Dofinansowanie UE: 625685

Nazwa beneficjenta: Team of Agra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5542866365

Kod pocztowy: 86-014

Miejscowość: Gliszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.01.00-02-374/09-02 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagającej leczenie nadwagi. otyłości i szeregu chorób dietozależnych przez firmę Fabryka Zdrowia Sp. z o.o. w organizacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-374/09-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagającej leczenie nadwagi. otyłości i szeregu chorób dietozależnych przez firmę Fabryka Zdrowia Sp. z o.o. w organizacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 900090

Wydatki kwalifikowalne: 900090

Dofinansowanie: 765076.5

Dofinansowanie UE: 650315.02

Nazwa beneficjenta: FABRYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8982173774

Kod pocztowy: 50-148

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012unia europejska szwecja, zarządzanie prezentacja power point, dobór siłownika hydraulicznego, katarzyna popiołek wikipedia, walidacja (psychologia), polskie filmy youtube, liszcz prawo pracy, motyw tańca, mistycyzm filozofia, wzór weksla in blanco podpisanego przez osobę fizyczną, kodeks postępowania cywilnego art 777, brak taktu synonim, kto jest podatnikiem vat, wzór przemysłowy przykład, projekcja, tona kg, andrzejki opis, zwroty grzecznościowe w liście po angielsku, linergistka zarobki…