Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-06-158/09-06 Automatyczna Platforma CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych

POIG.08.01.00-06-158/09-06 Automatyczna Platforma CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-158/09-06

Tytuł projektu: Automatyczna Platforma CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą danych do celów marketingowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 1014428

Wydatki kwalifikowalne: 948800

Dofinansowanie: 806480

Dofinansowanie UE: 685508

Nazwa beneficjenta: Gamesball Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9522066066

Kod pocztowy: 04-817

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-02-160/12-03 System automatycznego doboru ofert ubezpieczenia i poręczenia kredytowego w oparciu o sparametryzowane zmienne i algorytm automatycznego kojarzenia kontrahentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-160/12-03

Tytuł projektu: System automatycznego doboru ofert ubezpieczenia i poręczenia kredytowego w oparciu o sparametryzowane zmienne i algorytm automatycznego kojarzenia kontrahentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 698700

Wydatki kwalifikowalne: 698700

Dofinansowanie: 489090

Dofinansowanie UE: 415726.5

Nazwa beneficjenta: European Financial Stability Fund Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971778054

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.05.02-00-137/13-00 Misja Gospodarcza firmy „TONTOR” do Algierii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-137/13-00

Tytuł projektu: Misja Gospodarcza firmy „TONTOR” do Algierii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 56211

Wydatki kwalifikowalne: 45700

Dofinansowanie: 34275

Dofinansowanie UE: 29133.75

Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Usługowy „TONTOR” Tomasz Tontor

NIP beneficjenta: 6180028901

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Kalisz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/7/2013


POIG.08.01.00-02-184/09-05 Stworzenie oprogramowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem. umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-184/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem. umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 495300

Wydatki kwalifikowalne: 486300

Dofinansowanie: 401680

Dofinansowanie UE: 341428

Nazwa beneficjenta: Hotele 42 sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 8992681897

Kod pocztowy: 53-505

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.06.02.02-00-057/10-04 Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-057/10-04

Tytuł projektu: Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 624000

Wydatki kwalifikowalne: 507317.07

Dofinansowanie: 431219.5

Dofinansowanie UE: 431219.5

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.01.00-02-283/12-04 Stworzenie systemu IT do Zaawansowanego Planowania Jakości i Sterowania Jakością wyrobów i usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-283/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie systemu IT do Zaawansowanego Planowania Jakości i Sterowania Jakością wyrobów i usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 699800

Wydatki kwalifikowalne: 699800

Dofinansowanie: 489860

Dofinansowanie UE: 416381

Nazwa beneficjenta: AQP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9131614753

Kod pocztowy: 55-330

Miejscowość: Krępice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-04-103/08-06 Portal wymiany miejsc pracy www.wymienprace.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-103/08-06

Tytuł projektu: Portal wymiany miejsc pracy www.wymienprace.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 368653.17

Wydatki kwalifikowalne: 308200

Dofinansowanie: 261970

Dofinansowanie UE: 222674.5

Nazwa beneficjenta: Dorfin Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9562223402

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011dofinansowania ue, oceń prawdziwość informacji zaznacz p jeśli informacja jest prawdziwa albo f jeśli jest fałszywa, przedsiębiorstwo transportowe trans wynajmuje autokary, foresight technologiczny, urszula świderska-włodarczyk, psycho sparrow boots, pekaofirma24, niemanas, wniosek o odroczenie terminu płatności zus, pozycja 6/9, achromatyczne, sytuacja finansowa, który instrument stroi muzyk, ograniczenie przemieszczania się, parp 3.2.1, agencje kosmiczne, krzysztof krawczyk…