Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.08.01.00-06-148/10-02 Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

POIG.08.01.00-06-148/10-02 Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-148/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 699802

Wydatki kwalifikowalne: 699802

Dofinansowanie: 489861.4

Dofinansowanie UE: 416382.19

Nazwa beneficjenta: „BARKLEY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123203856

Kod pocztowy: 20-148

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-06-148/10-02 Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-148/10-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 699802

Wydatki kwalifikowalne: 699802

Dofinansowanie: 489861.4

Dofinansowanie UE: 416382.19

Nazwa beneficjenta: „BARKLEY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123203856

Kod pocztowy: 20-148

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.06.05.02-00-235/12-01 Promocja konkurencyjnych produktów BUDMAT poprzez misje gospodarcze i targi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-235/12-01

Tytuł projektu: Promocja konkurencyjnych produktów BUDMAT poprzez misje gospodarcze i targi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1566721.42

Wydatki kwalifikowalne: 1173151

Dofinansowanie: 795044.43

Dofinansowanie UE: 675787.76

Nazwa beneficjenta: BUDMAT Bogdan Więcek

NIP beneficjenta: 7740015083

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/10/2015


POIG.08.01.00-06-103/09-01 Stworzenie i udostępnienie usługi elektronicznej iSEP-raport przez firmę VADO sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-103/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi elektronicznej iSEP-raport przez firmę VADO sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 980700

Wydatki kwalifikowalne: 980700

Dofinansowanie: 833595

Dofinansowanie UE: 708555.75

Nazwa beneficjenta: VADO sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9462573226

Kod pocztowy: 20-501

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.05.02-00-088/12-01 Zwiększenie eksportu mebli poprzez udział Spółki „Szynaka_Meble” w branżowym programie promocji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-088/12-01

Tytuł projektu: Zwiększenie eksportu mebli poprzez udział Spółki „Szynaka_Meble” w branżowym programie promocji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 412933.14

Wydatki kwalifikowalne: 335718

Dofinansowanie: 251788.5

Dofinansowanie UE: 214020.22

Nazwa beneficjenta: Szynaka Meble sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7441586760

Kod pocztowy: 14-260

Miejscowość: Lubawa

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.01.00-02-186/09-04 Budowa i wdrożenie serwisu wspierającego kobiety planujące ciążę i oczekujące potomstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-186/09-04

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie serwisu wspierającego kobiety planujące ciążę i oczekujące potomstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 209296

Wydatki kwalifikowalne: 209296

Dofinansowanie: 177901.6

Dofinansowanie UE: 151216.36

Nazwa beneficjenta: LEVANTER Michał Zagrodnik

NIP beneficjenta: 8942414473

Kod pocztowy: 54-129

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.06.05.02-00-174/13-00 Promocja marki Phoenix poprzez udział w targach Brasil Offshore

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-174/13-00

Tytuł projektu: Promocja marki Phoenix poprzez udział w targach Brasil Offshore

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 64206

Wydatki kwalifikowalne: 49240

Dofinansowanie: 36930

Dofinansowanie UE: 31390.5

Nazwa beneficjenta: Phoenix Poland Sp.zo.o.

NIP beneficjenta: 8551530844

Kod pocztowy: 71-717

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/14/2013


POIG.08.01.00-02-118/08-07 Platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-118/08-07

Tytuł projektu: Platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 997604

Wydatki kwalifikowalne: 997604

Dofinansowanie: 785077.12

Dofinansowanie UE: 667315.55

Nazwa beneficjenta: Columb Technologies Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992630753

Kod pocztowy: 52-210

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011naruszenie dóbr osobistych w internecie, sop umcs, prośbę swą motywuję trudną sytuacją materialną, krok za krokiem film, strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, rzecznik praw obywatleskich, infomedia, film casting, germanistyka, matematyka maj 2017 odpowiedzi, aleksandra wójtowicz, aramejski, infrastruktura etyczna, pani z dziekanatu, politechnika krakowska nip, sienkiewicz zamroch, pułapki, hgfhf…