Lubelskie,  Nowa Prawda,  Powiat łukowski

POIG.08.01.00-06-133/11-08 Stworzenie innowacyjnego serwisu Link e-Faktura umożliwiającego przesyłanie dokumentów księgowych

POIG.08.01.00-06-133/11-08 Stworzenie innowacyjnego serwisu Link e-Faktura umożliwiającego przesyłanie dokumentów księgowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-133/11-08

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego serwisu Link e-Faktura umożliwiającego przesyłanie dokumentów księgowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 659578

Wydatki kwalifikowalne: 659578

Dofinansowanie: 461704.6

Dofinansowanie UE: 392448.91

Nazwa beneficjenta: OPIEKUN INFORMATYCZNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8252163639

Kod pocztowy: 21-450

Miejscowość: Nowa Prawda

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łukowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/9/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-02-258/12-04 Stworzenie zaawansowanego narzędzia do zlecania i realizacji zadań dla firm.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-258/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie zaawansowanego narzędzia do zlecania i realizacji zadań dla firm.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 698900

Wydatki kwalifikowalne: 698900

Dofinansowanie: 489230

Dofinansowanie UE: 415845.5

Nazwa beneficjenta: FINDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8961530074

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Smolec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.01.00-06-123/13-03 LexAdviser.pl – wdrożenie innowacyjnej e-usługi zautomatyzowanego systemu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-123/13-03

Tytuł projektu: LexAdviser.pl – wdrożenie innowacyjnej e-usługi zautomatyzowanego systemu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Milejów

Wartość ogółem: 830000

Wydatki kwalifikowalne: 830000

Dofinansowanie: 581000

Dofinansowanie UE: 493850

Nazwa beneficjenta: MS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123276720

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-04-133/12-01 Stworzenie serwisu internetowego. za pośrednictwem którego świadczona będzie e-usługa badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-133/12-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego. za pośrednictwem którego świadczona będzie e-usługa badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698800

Wydatki kwalifikowalne: 698800

Dofinansowanie: 489160

Dofinansowanie UE: 415786

Nazwa beneficjenta: 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9562300686

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.06.04.00-00-013/10-09 Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.04.00-00-013/10-09

Tytuł projektu: Zamość miasto UNESCO. Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Zamość

Wartość ogółem: 70122460.21

Wydatki kwalifikowalne: 67698251.78

Dofinansowanie: 53768540.89

Dofinansowanie UE: 45703259.75

Nazwa beneficjenta: Miasto Zamość

NIP beneficjenta: 9222697472

Kod pocztowy: 22-400

Miejscowość: Zamość

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

Temat priorytetu: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/22/2010

Data zakończenia realizacji: 10/16/2015


POIG.06.05.02-00-277/12-02 Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego ARMPOL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-277/12-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego ARMPOL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 971349

Wydatki kwalifikowalne: 912400

Dofinansowanie: 684300

Dofinansowanie UE: 581655

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ARMPOL sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5240307172

Kod pocztowy: 05-070

Miejscowość: Sulejówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2012

Data zakończenia realizacji: 1/30/2015


POIG.08.01.00-02-306/09-00 Wsparcie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-306/09-00

Tytuł projektu: Wsparcie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 684900

Wydatki kwalifikowalne: 684900

Dofinansowanie: 582165

Dofinansowanie UE: 494840.25

Nazwa beneficjenta: KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska

NIP beneficjenta: 8871259656

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/13/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-04-125/12-02 UNISTORE – stworzenie intuicyjnego systemu do skanowania. archiwizacji. opisywania. analizy i wyszukiwania dokumentów dla firm sektora MŚP. Dzięki innowacyjnemu podejściu system rozwiąże problem z docieraniem do danych w dokumentach archiwalnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-125/12-02

Tytuł projektu: UNISTORE – stworzenie intuicyjnego systemu do skanowania. archiwizacji. opisywania. analizy i wyszukiwania dokumentów dla firm sektora MŚP. Dzięki innowacyjnemu podejściu system rozwiąże problem z docieraniem do danych w dokumentach archiwalnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 274500

Wydatki kwalifikowalne: 274500

Dofinansowanie: 192150

Dofinansowanie UE: 163327.5

Nazwa beneficjenta: UNIDOC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9671343097

Kod pocztowy: 85-027

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.06.05.02-00-318/13-00 Promocja produktów firmy Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. na rynku brazylijskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-318/13-00

Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. na rynku brazylijskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 44767

Wydatki kwalifikowalne: 36396

Dofinansowanie: 27297

Dofinansowanie UE: 23202.45

Nazwa beneficjenta: Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

NIP beneficjenta: 7440003325

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/12/2013salon galeria zdjęć, strategia przedsiebiorstwa, 5 sezon la casa de papel, kosmetyka holistyczna, analiza swot firmy produkcyjnej, wybrane znaki ochrony przeciwpożarowej, hubert kamieniew, usus umcs, środki ochrony zbiorowej, zus-er-wps-02, darsonvalizacja, kryzys w grecji przyczyny i skutki, zobowiązania bieżące…