Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.08.01.00-06-120/09-02 Stworzenie serwisu księgowości internetowej dla mikro i małych firm

POIG.08.01.00-06-120/09-02 Stworzenie serwisu księgowości internetowej dla mikro i małych firm

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-120/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu księgowości internetowej dla mikro i małych firm

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 987013.2

Wydatki kwalifikowalne: 987013.2

Dofinansowanie: 838961.22

Dofinansowanie UE: 713117.03

Nazwa beneficjenta: BOOKKEEPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123142681

Kod pocztowy: 20-079

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009


POIG.08.01.00-04-185/12-03 Stworzenie innowacyjnej platformy z warstwą grywalizacyjną do rejestracji czasu pracy w trybie projektowym – MoTiVator

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-185/12-03

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy z warstwą grywalizacyjną do rejestracji czasu pracy w trybie projektowym – MoTiVator

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: MOTIVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9671355338

Kod pocztowy: 85-016

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.01.00-06-114/09-04 Elektroniczny Rynek Usług – wdrożenie innowacyjnej platformy kojarzenia partnerów handlowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-114/09-04

Tytuł projektu: Elektroniczny Rynek Usług – wdrożenie innowacyjnej platformy kojarzenia partnerów handlowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 575343

Wydatki kwalifikowalne: 575343

Dofinansowanie: 489041.55

Dofinansowanie UE: 415685.31

Nazwa beneficjenta: Servadvice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7123153963

Kod pocztowy: 20-802

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-04-128/11-01 Stworzenie internetowego serwisu Socialize. na którym będzie świadczona e-usługa zarządzania kampaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-128/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu Socialize. na którym będzie świadczona e-usługa zarządzania kampaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 684250

Wydatki kwalifikowalne: 684250

Dofinansowanie: 478975

Dofinansowanie UE: 407128.75

Nazwa beneficjenta: BLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9562290309

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-02-130/08-04 CompLearn e-Learning: informatyczna e-usługa edukacyjna w postaci innowacyjnej platformy internetowej zdalnego nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-130/08-04

Tytuł projektu: CompLearn e-Learning: informatyczna e-usługa edukacyjna w postaci innowacyjnej platformy internetowej zdalnego nauczania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 729600

Wydatki kwalifikowalne: 729600

Dofinansowanie: 620160

Dofinansowanie UE: 527136

Nazwa beneficjenta: COMPSECUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8971739249

Kod pocztowy: 50-020

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010medica stargard, prawo prywatne a publiczne, wyższa szkoła gospodarki w bydgoszczy, prawo finansowe umcs, drukarnia tinta, programista php zdalnie, co to jest podatek, i.a., zmiana wynagrodzenia wzór druku, tys., bezpłatny kurs, matura ustna polski 2016 pytania i odpowiedzi, uś usos, wizerunek firmy definicja, gdzie leży tajlandia…