Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

POIG.08.01.00-06-111/11-07 Stworzenie internetowego serwisu. na którym świadczona będzie e-usługa zarządzania publikacją ogłoszeń w mediach (Ad2Media)

POIG.08.01.00-06-111/11-07 Stworzenie internetowego serwisu. na którym świadczona będzie e-usługa zarządzania publikacją ogłoszeń w mediach (Ad2Media)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-111/11-07

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu. na którym świadczona będzie e-usługa zarządzania publikacją ogłoszeń w mediach (Ad2Media)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 695200

Wydatki kwalifikowalne: 695200

Dofinansowanie: 486640

Dofinansowanie UE: 413644

Nazwa beneficjenta: DORATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5372601336

Kod pocztowy: 20-023

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/19/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.07.01.00-00-058/13-03 ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-058/13-03

Tytuł projektu: ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 72441000

Wydatki kwalifikowalne: 72441000

Dofinansowanie: 72441000

Dofinansowanie UE: 61574850

Nazwa beneficjenta: Główny Geodeta Kraju

NIP beneficjenta: 5261725466

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-088/12-01 Zwiększenie eksportu mebli poprzez udział Spółki „Szynaka_Meble” w branżowym programie promocji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-088/12-01

Tytuł projektu: Zwiększenie eksportu mebli poprzez udział Spółki „Szynaka_Meble” w branżowym programie promocji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 412933.14

Wydatki kwalifikowalne: 335718

Dofinansowanie: 251788.5

Dofinansowanie UE: 214020.22

Nazwa beneficjenta: Szynaka Meble sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7441586760

Kod pocztowy: 14-260

Miejscowość: Lubawa

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.01.00-02-349/09-03 Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-349/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 483900

Wydatki kwalifikowalne: 483900

Dofinansowanie: 402440

Dofinansowanie UE: 342074

Nazwa beneficjenta: „PSP POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8992689516

Kod pocztowy: 53-505

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.06.05.02-00-128/13-00 Zaprezentowanie potencjału produkcyjnego EPG na brazylijskim rynku wydobycia ropy naftowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-128/13-00

Tytuł projektu: Zaprezentowanie potencjału produkcyjnego EPG na brazylijskim rynku wydobycia ropy naftowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 144150

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5860005092

Kod pocztowy: 81-038

Miejscowość: Gdynia

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/14/2013


POIG.06.02.02-00-034/12-01 Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-034/12-01

Tytuł projektu: Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 1262185.48

Wydatki kwalifikowalne: 1254854.96

Dofinansowanie: 1066626.71

Dofinansowanie UE: 1066626.71

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

NIP beneficjenta: 8542228873

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczecinski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/23/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2013


POIG.06.01.00-30-081/11-00 Rozwój firmy Neolt Media poprzez eksport.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-081/11-00

Tytuł projektu: Rozwój firmy Neolt Media poprzez eksport.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: NEOLIT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7811845404

Kod pocztowy: 60-622

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011wtedy, r program statystyczny, wyprawa na spitsbergen, przyrost naturalny w indiach, jozefowicz, skrobia pdf, www.poczta.nazwa, stopniowanie włosów, ratunku marzenia przekształć w zdanie, synonim procesu, generacje praw, go for expert, nauka jazdy sieradz, jan zając, nizina czarnomorska, szkoła społeczna kielce, ustawa o ochronie konkurencji, analiza swat…