Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Toruń / Powiat toruński,  Toruń

POIG.08.01.00-04-133/12-01 Stworzenie serwisu internetowego. za pośrednictwem którego świadczona będzie e-usługa badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych

POIG.08.01.00-04-133/12-01 Stworzenie serwisu internetowego. za pośrednictwem którego świadczona będzie e-usługa badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-133/12-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego. za pośrednictwem którego świadczona będzie e-usługa badań marketingowych z zastosowaniem mechanizmów konkursowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698800

Wydatki kwalifikowalne: 698800

Dofinansowanie: 489160

Dofinansowanie UE: 415786

Nazwa beneficjenta: 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9562300686

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.01.00-02-255/09-04 Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager – usługi na czas

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-255/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej aplikacji internetowej Twój Manager – usługi na czas

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 973600

Wydatki kwalifikowalne: 973600

Dofinansowanie: 803360

Dofinansowanie UE: 682856

Nazwa beneficjenta: Maciej Borowik Plasticman

NIP beneficjenta: 8950006903

Kod pocztowy: 51-165

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-04-110/12-01 Stworzenie internetowego systemu nauki matematyki i rozwoju procesów myślenia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-110/12-01

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego systemu nauki matematyki i rozwoju procesów myślenia.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 360170

Wydatki kwalifikowalne: 350000

Dofinansowanie: 245000

Dofinansowanie UE: 208250

Nazwa beneficjenta: Centrum badawczo-naukowe Artur Jackowski

NIP beneficjenta: 9671189012

Kod pocztowy: 85-525

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.06.05.02-00-247/12-00 Ekspansja polskich silnikó elektrycznych dla górnictwa -misje i targi zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-247/12-00

Tytuł projektu: Ekspansja polskich silnikó elektrycznych dla górnictwa -misje i targi zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 645718.02

Wydatki kwalifikowalne: 524974

Dofinansowanie: 393730.5

Dofinansowanie UE: 334670.92

Nazwa beneficjenta: Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL”

NIP beneficjenta: 6290011824

Kod pocztowy: 41-300

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/23/2012

Data zakończenia realizacji: 11/27/2014


POIG.06.01.00-32-078/10-00 Rozwój działalności eksportowej firmy LAMINOPOL KONSTRUKCJE.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-078/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy LAMINOPOL KONSTRUKCJE.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Postomino

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: „LAMINOPOL KONSTRUKCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 4990484400

Kod pocztowy: 76-113

Miejscowość: Postomino

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2010

Data zakończenia realizacji: 6/8/2011


POIG.06.02.02-00-019/12-02 Budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-019/12-02

Tytuł projektu: Budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 5557011.42

Wydatki kwalifikowalne: 5557011.42

Dofinansowanie: 4723459.69

Dofinansowanie UE: 4723459.69

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

NIP beneficjenta: 8542228873

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczecinski

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/27/2012

Data zakończenia realizacji: 10/30/2014


POIG.08.01.00-02-251/12-01 Zautomatyzowane leczenie schorzeń narządu ruchu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-251/12-01

Tytuł projektu: Zautomatyzowane leczenie schorzeń narządu ruchu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 697000

Wydatki kwalifikowalne: 697000

Dofinansowanie: 487900

Dofinansowanie UE: 414715

Nazwa beneficjenta: OLBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8971786533

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.05.02-00-402/13-03 Promocja firmy Kaskat Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-402/13-03

Tytuł projektu: Promocja firmy Kaskat Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 537583.8

Wydatki kwalifikowalne: 437060

Dofinansowanie: 327795

Dofinansowanie UE: 278625.75

Nazwa beneficjenta: Kaskat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5992415208

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2013

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015krzysztof rutkowski anna rutkowski, promensa, metoda budżetowania brutto, arkusze maturalne matematyka do pobrania, piersiowy większy, andrzej poniedzielski piosenki youtube, karność rygor, zgłoszenie darowizny po terminie czynny żal, co to aspekt, wzor na w, kuba gospodarka, rozwój po angielsku, konferencja covid, krzemionka krystaliczna, co to inżynieria genetyczna…