Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.08.01.00-04-104/08-07 Innowacyjna platforma świadczenia usług drogą elektroniczną – MarketIT

POIG.08.01.00-04-104/08-07 Innowacyjna platforma świadczenia usług drogą elektroniczną – MarketIT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-04-104/08-07

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma świadczenia usług drogą elektroniczną – MarketIT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 212326.3

Wydatki kwalifikowalne: 185175

Dofinansowanie: 157398.75

Dofinansowanie UE: 133788.94

Nazwa beneficjenta: HARDNET.PL MICHAŁ KONDEK

NIP beneficjenta: 9670984552

Kod pocztowy: 85-674

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/1/2011


POIG.06.05.02-00-249/11-00 Polski Design nowym nośnikiem polskiego eksportu na rynkach europejskich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-249/11-00

Tytuł projektu: Polski Design nowym nośnikiem polskiego eksportu na rynkach europejskich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 156617.18

Wydatki kwalifikowalne: 87413

Dofinansowanie: 65559.75

Dofinansowanie UE: 55725.78

Nazwa beneficjenta: DW ART DALIA WOJNOWSKA

NIP beneficjenta: 1250024930

Kod pocztowy: 05-220

Miejscowość: Zielonka

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 1/10/2012


POIG.08.01.00-02-374/09-02 Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagającej leczenie nadwagi. otyłości i szeregu chorób dietozależnych przez firmę Fabryka Zdrowia Sp. z o.o. w organizacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-374/09-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagającej leczenie nadwagi. otyłości i szeregu chorób dietozależnych przez firmę Fabryka Zdrowia Sp. z o.o. w organizacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 900090

Wydatki kwalifikowalne: 900090

Dofinansowanie: 765076.5

Dofinansowanie UE: 650315.02

Nazwa beneficjenta: FABRYKA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8982173774

Kod pocztowy: 50-148

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012komórki wot odpowiadające za organizację współpracy cywilno-wojskowej występują na szczeblu, poziomej, prefiks międzynarodowy, gwar, psychologia kliniczna, godzina w rpa, protokół, co to struktura, arktyka 2017, o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, msdn agh, prosba o przedluzenie umowy, wykorzystanie funduszy unijnych…