Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-401/09-04 Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej. za pośrednictwem której świadczone będą kompleksowe e-usługi w zakresie finansów.

POIG.08.01.00-02-401/09-04 Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej. za pośrednictwem której świadczone będą kompleksowe e-usługi w zakresie finansów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-401/09-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej platformy internetowej. za pośrednictwem której świadczone będą kompleksowe e-usługi w zakresie finansów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 972500

Wydatki kwalifikowalne: 972500

Dofinansowanie: 779167

Dofinansowanie UE: 662291.95

Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Salamon GREENMONEY.PL

NIP beneficjenta: 8981462619

Kod pocztowy: 51-628

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/30/2012


POIG.06.05.02-00-124/13-00 Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-124/13-00

Tytuł projektu: Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33833

Wydatki kwalifikowalne: 32200

Dofinansowanie: 24150

Dofinansowanie UE: 20527.5

Nazwa beneficjenta: Techland Warszawa Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5252434982

Kod pocztowy: 01-460

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/28/2013


POIG.06.02.02-00-078/11-03 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie- etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-078/11-03

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie- etap II

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina:

Wartość ogółem: 230559

Wydatki kwalifikowalne: 230559

Dofinansowanie: 195975.15

Dofinansowanie UE: 195975.15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Głogów

NIP beneficjenta: 6930012466

Kod pocztowy: 67-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.06.05.02-00-236/13-00 Promocja polskiej marki na targach gier w Kolonii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-236/13-00

Tytuł projektu: Promocja polskiej marki na targach gier w Kolonii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 45968.6

Wydatki kwalifikowalne: 45582.68

Dofinansowanie: 34187.01

Dofinansowanie UE: 29058.95

Nazwa beneficjenta: World-Loom Robaszyński-Janiec. Kowalczyk sp.j.

NIP beneficjenta: 5213485998

Kod pocztowy: 00-643

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2013

Data zakończenia realizacji: 8/24/2013


POIG.08.01.00-02-160/12-03 System automatycznego doboru ofert ubezpieczenia i poręczenia kredytowego w oparciu o sparametryzowane zmienne i algorytm automatycznego kojarzenia kontrahentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-160/12-03

Tytuł projektu: System automatycznego doboru ofert ubezpieczenia i poręczenia kredytowego w oparciu o sparametryzowane zmienne i algorytm automatycznego kojarzenia kontrahentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 698700

Wydatki kwalifikowalne: 698700

Dofinansowanie: 489090

Dofinansowanie UE: 415726.5

Nazwa beneficjenta: European Financial Stability Fund Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971778054

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.05.02-00-137/12-01 Rozwój eksportu i promocja produktów na kluczowych dla firmy Atlas rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-137/12-01

Tytuł projektu: Rozwój eksportu i promocja produktów na kluczowych dla firmy Atlas rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 527791.68

Wydatki kwalifikowalne: 435683.03

Dofinansowanie: 326762.27

Dofinansowanie UE: 277747.93

Nazwa beneficjenta: ATLAS Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 9471936467

Kod pocztowy: 91-222

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015kwatera, rola kobiet, barok literatura, czym podeprzec winogron, ue.katowice, u nas w auschwitzu streszczenie, licznik długu publicznego, wilgotne miejsca online tny pl, empiria szkolenia, ekspert definicja, stricte sjp, skoda lublin, na dobre i na złe 680 chomikuj, jak się pisze datę po angielsku, jorg, norma spoleczna, wais-r pl, antybiotyki farmakologia, faktura vat druk aktywny, wzór protokołu, bony na szkolenia…