Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-322/13-01 Stworzenie zaawansowanej. innowacyjnej w skali rynku e-usługi prowadzenia spersonalizowanej analizy fundamentalnej spółek giełdowych

POIG.08.01.00-02-322/13-01 Stworzenie zaawansowanej. innowacyjnej w skali rynku e-usługi prowadzenia spersonalizowanej analizy fundamentalnej spółek giełdowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-322/13-01

Tytuł projektu: Stworzenie zaawansowanej. innowacyjnej w skali rynku e-usługi prowadzenia spersonalizowanej analizy fundamentalnej spółek giełdowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 852480

Wydatki kwalifikowalne: 834480

Dofinansowanie: 584136

Dofinansowanie UE: 496515.6

Nazwa beneficjenta: SKANER FUNDAMENTALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8992745321

Kod pocztowy: 50-560

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.07.01.00-00-058/13-03 ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-058/13-03

Tytuł projektu: ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 72441000

Wydatki kwalifikowalne: 72441000

Dofinansowanie: 72441000

Dofinansowanie UE: 61574850

Nazwa beneficjenta: Główny Geodeta Kraju

NIP beneficjenta: 5261725466

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-182/12-02 Rozwój działalności eksportowej firmy Ballerina

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-182/12-02

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy Ballerina

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 955978.53

Wydatki kwalifikowalne: 807000

Dofinansowanie: 605250

Dofinansowanie UE: 514462.5

Nazwa beneficjenta: „BALLERINA” Zdzisław Wesecki

NIP beneficjenta: 6321127144

Kod pocztowy: 43-600

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014mapa woj podlaskiego, aniol biznesu, podatki jako źródło dochodów budżetu państwa, excel odwołanie do innego arkusza, agencja rozwoju małopolski zachodniej, jarque, koszty jednostkowe, bożenna, stopa bezrobocia gus 2018, wtk sport, zdz płock, mężczyźni którzy nie potrafią kochać pdf, koronawirus wiadomości, hurtopon.pl, rodzaje stron internetowych…