Dolnośląskie,  Marcinkowice,  Powiat oławski

POIG.08.01.00-02-305/09-06 Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez utworzenie Internetowego Systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych

POIG.08.01.00-02-305/09-06 Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez utworzenie Internetowego Systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-305/09-06

Tytuł projektu: Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez utworzenie Internetowego Systemu Wspierania Inwestycji Budowlanych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 214662.5

Wydatki kwalifikowalne: 214662.5

Dofinansowanie: 182463.13

Dofinansowanie UE: 155093.66

Nazwa beneficjenta: BKK WOŁOWSKI I WARAKSA SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 9121850274

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Marcinkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-02-113/08-06 Budowa pierwszej telewizji klubowej na żywo na portalu społecznościowo-rozrywkowym Lokalik.com

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-113/08-06

Tytuł projektu: Budowa pierwszej telewizji klubowej na żywo na portalu społecznościowo-rozrywkowym Lokalik.com

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 265266.63

Wydatki kwalifikowalne: 234082.5

Dofinansowanie: 198969.67

Dofinansowanie UE: 161474.22

Nazwa beneficjenta: NetCam s.c. Michał i Adam Twardziszewscy. Michał Twardziszewski. Adam Twardziszewski

NIP beneficjenta: 6112632731

Kod pocztowy: 50-539

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/22/2008

Data zakończenia realizacji: 9/15/2010


POIG.08.01.00-02-113/11-00 Poznaję świat. Multimedialna e-usługa wspierająca rozwój poznawczy i integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-113/11-00

Tytuł projektu: Poznaję świat. Multimedialna e-usługa wspierająca rozwój poznawczy i integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 688000

Wydatki kwalifikowalne: 688000

Dofinansowanie: 481600

Dofinansowanie UE: 409360

Nazwa beneficjenta: BIZNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8862951418

Kod pocztowy: 58-309

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/24/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2014


POIG.06.05.02-00-190/11-00 Udział w MT Technicznych Płowdiw/Bułgaria 26.09-01.10.2011 jako Wystawca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-190/11-00

Tytuł projektu: Udział w MT Technicznych Płowdiw/Bułgaria 26.09-01.10.2011 jako Wystawca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 37111.56

Wydatki kwalifikowalne: 30172

Dofinansowanie: 22629

Dofinansowanie UE: 19234.65

Nazwa beneficjenta: PARADOWSCY AMP Sp.J.

NIP beneficjenta: 5221006073

Kod pocztowy: 02-496

Miejscowość: Warszawa-Ursus

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.06.05.02-00-196/13-00 Promocja firmy „SADPOL” Maciej Radecki. na rynku kazachskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-196/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy „SADPOL” Maciej Radecki. na rynku kazachskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 43142.25

Wydatki kwalifikowalne: 35075

Dofinansowanie: 26306.25

Dofinansowanie UE: 22360.31

Nazwa beneficjenta: SADPOL Maciej Radecki

NIP beneficjenta: 7981002248

Kod pocztowy: 05-610

Miejscowość: Goszczyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski / Powiat grójecki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/8/2013urzad gminy czudec, urzad wojewodzki w warszawie, ustawa o ubezpieczeniach społecznych streszczenie, postępowania administracyjnego, raport covid 19, struktura produktu turystycznego, prognozowanie i symulacje, hydrosfera powtórzenie, basen umcs lublin, opis swojego dnia po niemiecku, miasto koło koszalina, przycinacz zdjęć, administracja koło, wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, wyzsza szkola pedagogiczna, język angielski w logistyce, studia podyplomowe lubin…