Dolnośląskie,  Ligota Piękna,  Powiat trzebnicki

POIG.08.01.00-02-250/10-02 Zaawansowane i spersonalizowane bajki audio w wersji on-line. na telefon i komunikator internetowy.

POIG.08.01.00-02-250/10-02 Zaawansowane i spersonalizowane bajki audio w wersji on-line. na telefon i komunikator internetowy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-250/10-02

Tytuł projektu: Zaawansowane i spersonalizowane bajki audio w wersji on-line. na telefon i komunikator internetowy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 350000

Wydatki kwalifikowalne: 345250

Dofinansowanie: 241675

Dofinansowanie UE: 205423.75

Nazwa beneficjenta: Active Business Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9151768749

Kod pocztowy: 55-114

Miejscowość: Ligota Piękna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/27/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.06.05.02-00-124/13-00 Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-124/13-00

Tytuł projektu: Udział firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w konferencji GDC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33833

Wydatki kwalifikowalne: 32200

Dofinansowanie: 24150

Dofinansowanie UE: 20527.5

Nazwa beneficjenta: Techland Warszawa Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5252434982

Kod pocztowy: 01-460

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/28/2013


POIG.07.01.00-00-011/09-12 Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-011/09-12

Tytuł projektu: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 201633298.23

Wydatki kwalifikowalne: 201066076.93

Dofinansowanie: 201066076.93

Dofinansowanie UE: 170906165.39

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Finansów

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/26/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.07.01.00-00-063/14-02 Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-063/14-02

Tytuł projektu: Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7795051.02

Wydatki kwalifikowalne: 7795051.02

Dofinansowanie: 7795051.02

Dofinansowanie UE: 6625793.36

Nazwa beneficjenta: Wojewoda Podlaski

NIP beneficjenta: 5421025750

Kod pocztowy: 15-213

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/25/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-00-004/11-04 Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację Działań 8.1 i 8.2 PO IG

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-00-004/11-04

Tytuł projektu: Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację Działań 8.1 i 8.2 PO IG

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2237070

Wydatki kwalifikowalne: 2237070

Dofinansowanie: 2237070

Dofinansowanie UE: 1901509.5

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.01.00-02-107/08-07 Stworzenie portalu internetowego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-107/08-07

Tytuł projektu: Stworzenie portalu internetowego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 142570

Wydatki kwalifikowalne: 129150

Dofinansowanie: 109777.5

Dofinansowanie UE: 93310.87

Nazwa beneficjenta: Ecostandard Jacek Korzeniewski

NIP beneficjenta: 8942313246

Kod pocztowy: 50-334

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010dawny mini komputer mieszczący się w dłoni, czy zasiłek chorobowy wlicza się do dochodu, aneks do pracy dyplomowej, kontyngent taryfowy, lubuskie bony wsparcia, rpo ue, jacek wrona zyciorys, czując rozmowy o emocjach pdf, ustawa o ziemi, urząd marszałkowski warszawa praca, oświadczenie o numerze rachunku bankowego, powiaty w łódzkim, skorek, indeks globalizacji 2016, filozofia, irina, legiony polskie, długoterminowa deklaracja dostawcy, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zus bon turystyczny 2020, dolina krzemowa usa, pik instruments, pct norma w procentach…