Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-208/13-02 Stworzenie kompleksowego portalu szkoleniowego oraz wdrożenie innowacyjnej e-usługi Mapa Szkoleń.

POIG.08.01.00-02-208/13-02 Stworzenie kompleksowego portalu szkoleniowego oraz wdrożenie innowacyjnej e-usługi Mapa Szkoleń.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-208/13-02

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowego portalu szkoleniowego oraz wdrożenie innowacyjnej e-usługi Mapa Szkoleń.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 847120

Wydatki kwalifikowalne: 847120

Dofinansowanie: 592984

Dofinansowanie UE: 504036.4

Nazwa beneficjenta: MISMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 8992741168

Kod pocztowy: 53-020

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/27/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.06.01.00-32-040/10-01 Przygotowanie planu rozwoju eksportu drogą Odrasoft do rozpoczęcia sprzedaży eksportowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-040/10-01

Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu drogą Odrasoft do rozpoczęcia sprzedaży eksportowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 12500

Wydatki kwalifikowalne: 12500

Dofinansowanie: 10000

Dofinansowanie UE: 8500

Nazwa beneficjenta: Odrasoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8513121138

Kod pocztowy: 71-804

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/15/2011


POIG.06.05.02-00-359/13-01 Udział PROGRESS ECO w targach o tematyce górniczej w Kazachstanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-359/13-01

Tytuł projektu: Udział PROGRESS ECO w targach o tematyce górniczej w Kazachstanie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 78720

Wydatki kwalifikowalne: 64000

Dofinansowanie: 48000

Dofinansowanie UE: 40800

Nazwa beneficjenta: „PROGRESS ECO SPÓŁKA AKCYJNA”

NIP beneficjenta: 6551640738

Kod pocztowy: 28-142

Miejscowość: Dobrów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 10/19/2014


POIG.06.05.02-00-527/13-00 Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-527/13-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 134309

Wydatki kwalifikowalne: 116300

Dofinansowanie: 87225

Dofinansowanie UE: 74141.25

Nazwa beneficjenta: Gerda sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751341621

Kod pocztowy: 05-806

Miejscowość: Sokołów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 1/5/2014


POIG.08.01.00-02-116/12-08 Stworzenie na ProAdapt.pl Wirtualnego Architekta łączącego w komplet projekt gotowy domu jednorodzinnego i działkę budowlaną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-116/12-08

Tytuł projektu: Stworzenie na ProAdapt.pl Wirtualnego Architekta łączącego w komplet projekt gotowy domu jednorodzinnego i działkę budowlaną

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 693140

Wydatki kwalifikowalne: 693140

Dofinansowanie: 485198

Dofinansowanie UE: 412418.3

Nazwa beneficjenta: Synergia Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8992717767

Kod pocztowy: 53-125

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.07.01.00-00-067/14-03 Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-067/14-03

Tytuł projektu: Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 25000000

Wydatki kwalifikowalne: 25000000

Dofinansowanie: 25000000

Dofinansowanie UE: 21250000

Nazwa beneficjenta: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

NIP beneficjenta: 5251575309

Kod pocztowy: 00-184

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-159/12-02 Wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-159/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie działań eksportowych Spółki SERTOP na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 722827

Wydatki kwalifikowalne: 592900

Dofinansowanie: 444675

Dofinansowanie UE: 377973.75

Nazwa beneficjenta: Sertop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6460323825

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.06.05.02-00-688/13-00 Wsparcie eksportu PIAP na rynkach Euroazjatyckich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-688/13-00

Tytuł projektu: Wsparcie eksportu PIAP na rynkach Euroazjatyckich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 59655

Wydatki kwalifikowalne: 48500

Dofinansowanie: 36375

Dofinansowanie UE: 30918.75

Nazwa beneficjenta: Przemysłowy Instytut Atomatyki i Pomiarów PIAP

NIP beneficjenta: 5250008815

Kod pocztowy: 20-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/7/2014kurs inventor, pełnomocnictwo pocztowe wzór, wspólnota synonim, konstrukt, projekt badawczy tematy, funkcje budżetu państwa, mięsień piersiowy mniejszy, wdrożenie innowacji na przykładzie firmy, wup rzeszów projekty unijne, alicja baluch, odpowiednik kapitana w policji, gazeta.pl /, komórki wot odpowiadające za organizację współpracy cywilno-wojskowej występują na szczeblu…