Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-206/09-05 Stworzenie internetowego serwisu. wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych

POIG.08.01.00-02-206/09-05 Stworzenie internetowego serwisu. wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-206/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu. wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 499600

Wydatki kwalifikowalne: 499600

Dofinansowanie: 401680

Dofinansowanie UE: 341428

Nazwa beneficjenta: PM Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8942983403

Kod pocztowy: 54-622

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/16/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.07.01.00-00-058/13-03 ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-058/13-03

Tytuł projektu: ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 72441000

Wydatki kwalifikowalne: 72441000

Dofinansowanie: 72441000

Dofinansowanie UE: 61574850

Nazwa beneficjenta: Główny Geodeta Kraju

NIP beneficjenta: 5261725466

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/7/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-232/11-00 Misja gospodarcza na Tajwan – TAITRONICS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-232/11-00

Tytuł projektu: Misja gospodarcza na Tajwan – TAITRONICS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 29390

Wydatki kwalifikowalne: 26486

Dofinansowanie: 19864.5

Dofinansowanie UE: 16884.82

Nazwa beneficjenta: MCX Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272394955

Kod pocztowy: 02-683

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/12/2011


POIG.06.05.02-00-398/13-00 Promocja produktów Lubella Sp. zo. o. Spółka komandytowo-akcyjna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-398/13-00

Tytuł projektu: Promocja produktów Lubella Sp. zo. o. Spółka komandytowo-akcyjna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 147600

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: LUBELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7120150734

Kod pocztowy: 20-469

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2014opis wyglądu po rosyjsku, marceline, blackroll warszawa, kraje bliskiego wschodu krzyżówka, etapu odmrazania gospodarki, prawnik lublin praca, usługa marketingowa vat, centralna komisja do spraw stopni i tytułów, wirus covid, zmysłowy, rothbard, pawo, dyrektor firmy nasza chatka powiedział w wywiadzie w ubiegłym roku, jedna z liczb dających sumę, front wyzwolenia pracujących dzieci plakat, osk jacek, ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r prawo własności przemysłowej, 1 stopa, mediatyzacja…