Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-128/09-06 Stworzenie innowacyjnego serwisu w zakresie wyszukiwania kredytów Internetowy Doradca Finansowy

POIG.08.01.00-02-128/09-06 Stworzenie innowacyjnego serwisu w zakresie wyszukiwania kredytów Internetowy Doradca Finansowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-128/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego serwisu w zakresie wyszukiwania kredytów Internetowy Doradca Finansowy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 170000

Dofinansowanie UE: 144500

Nazwa beneficjenta: Welcome-Wrocław Monika Chajęcka

NIP beneficjenta: 9111687022

Kod pocztowy: 53-611

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.05.02-00-013/10-00 Rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-013/10-00

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28391.84

Wydatki kwalifikowalne: 23272

Dofinansowanie: 11636

Dofinansowanie UE: 9890.6

Nazwa beneficjenta: AQUADREAM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132723523

Kod pocztowy: 03-801

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/16/2010


POIG.06.02.02-00-046/10-04 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-046/10-04

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat białogardzki

Gmina: Karlino

Wartość ogółem: 113115.13

Wydatki kwalifikowalne: 113115.13

Dofinansowanie: 96147.86

Dofinansowanie UE: 96147.86

Nazwa beneficjenta: Gmina Karlino

NIP beneficjenta: 6722035436

Kod pocztowy: 78-230

Miejscowość: Karlino

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat białogardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/27/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.06.05.02-00-229/11-00 Misja gospodarcza na Tjwan – TAITRONICS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-229/11-00

Tytuł projektu: Misja gospodarcza na Tjwan – TAITRONICS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 17450

Wydatki kwalifikowalne: 14517.5

Dofinansowanie: 10888.12

Dofinansowanie UE: 9254.9

Nazwa beneficjenta: LGBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9691411637

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/12/2011


POIG.06.05.02-00-202/12-02 Wzrost konkurencyjności „ICOPAL” S.A. poprzez udział w działaniach promocyjnych 2013-2015

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-202/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności „ICOPAL” S.A. poprzez udział w działaniach promocyjnych 2013-2015

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 917766.26

Wydatki kwalifikowalne: 661062.36

Dofinansowanie: 495796.77

Dofinansowanie UE: 421427.25

Nazwa beneficjenta: ICOPAL Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8290007278

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.06.02.02-00-052/10-03 Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-052/10-03

Tytuł projektu: Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie

Gmina: M. Piekary Śląskie

Wartość ogółem: 223965

Wydatki kwalifikowalne: 189652.58

Dofinansowanie: 161204.69

Dofinansowanie UE: 161204.69

Nazwa beneficjenta: Gmina Piekary Śląskie

NIP beneficjenta: 4980262299

Kod pocztowy: 41-940

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/31/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-02-119/09-03 Internetowa oraz mobilna platforma informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-119/09-03

Tytuł projektu: Internetowa oraz mobilna platforma informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 983020

Wydatki kwalifikowalne: 977920

Dofinansowanie: 804300

Dofinansowanie UE: 683655

Nazwa beneficjenta: Traffic Info Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971749064

Kod pocztowy: 50-048

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/5/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011w tabeli podano niektóre informacje o różnych kulach, www umlub pl, tv 7, ageron polska, spektrometr absorpcji atomowej, sieć internetowa, aspiracja, niezabitowska, bardejov, zadania maturalne matematyka, ogłoszenie tablica pl, płatnik 10.02, opieka medyczna pzu, prosta spolka akcyjna…