Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-120/08-05 Stworzenie i wdrożenie e-usług zdalnego dostępu do rodziny systemów elektronicznego zarządzania wiedzą WikiBiznesu. E-Pages i EuroDirect24.

POIG.08.01.00-02-120/08-05 Stworzenie i wdrożenie e-usług zdalnego dostępu do rodziny systemów elektronicznego zarządzania wiedzą WikiBiznesu. E-Pages i EuroDirect24.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-120/08-05

Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie e-usług zdalnego dostępu do rodziny systemów elektronicznego zarządzania wiedzą WikiBiznesu. E-Pages i EuroDirect24.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 746654.4

Wydatki kwalifikowalne: 699020

Dofinansowanie: 594167

Dofinansowanie UE: 505041.95

Nazwa beneficjenta: nFinity.pl sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992651436

Kod pocztowy: 50-521

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.06.05.02-00-191/12-00 Wzrost konkurncyjnoc firy Izodom 200 Poslka Sp. z o.o. poprzez udzał w targac i misjach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-191/12-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurncyjnoc firy Izodom 200 Poslka Sp. z o.o. poprzez udzał w targac i misjach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 731406

Wydatki kwalifikowalne: 558540

Dofinansowanie: 418905

Dofinansowanie UE: 356069.25

Nazwa beneficjenta: IZODOM 2000 POLSKA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7260000414

Kod pocztowy: 98-220

Miejscowość: Zduńska Wola

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zduńskowolski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/21/2012

Data zakończenia realizacji: 3/30/2015


POIG.08.01.00-02-108/08-05 Zarządzanie bieżącą działalnością mikroprzedsiębiorstwa udostępniane w formie e-usługi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-108/08-05

Tytuł projektu: Zarządzanie bieżącą działalnością mikroprzedsiębiorstwa udostępniane w formie e-usługi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 928986

Wydatki kwalifikowalne: 808800

Dofinansowanie: 687480

Dofinansowanie UE: 584358

Nazwa beneficjenta: mis24.pl sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951929515

Kod pocztowy: 51-152

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009ogród botaniczny umcs lublin, zarządzanie w oświacie studia podyplomowe, przelicznik maturalny, ustawa o prawie własności przedmiotowej, kalendarz żydowski, odmiana laufen, matura chemia 2019 odpowiedzi, tomasz kowalczewski wiek, naliczanie wynagrodzeń krok po kroku, kara za wykroczenie, bpkatalog, film prestiż, nędznicy 2020, uzupełnij każde zdanie jednym wyrazem, urlop okolicznościowy śmierć szwagra, grażyna ciurzyńska, podaz pracy, upjp2 instytut historii sztuki…