Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.08.01.00-02-118/08-07 Platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług

POIG.08.01.00-02-118/08-07 Platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-118/08-07

Tytuł projektu: Platforma e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 997604

Wydatki kwalifikowalne: 997604

Dofinansowanie: 785077.12

Dofinansowanie UE: 667315.55

Nazwa beneficjenta: Columb Technologies Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992630753

Kod pocztowy: 52-210

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.06.05.02-00-665/13-00 Promocja firmy MANUFAKTURA CZEKOLADY sp. z o. o.m

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-665/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy MANUFAKTURA CZEKOLADY sp. z o. o.m

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 358545

Wydatki kwalifikowalne: 291500

Dofinansowanie: 218625

Dofinansowanie UE: 185831.25

Nazwa beneficjenta: Manufaktura Czekolady Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1182086828

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 5/4/2014


POIG.06.05.02-00-265/13-00 Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas misji gospodarczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-265/13-00

Tytuł projektu: Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas misji gospodarczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7281.6

Wydatki kwalifikowalne: 5920

Dofinansowanie: 4440

Dofinansowanie UE: 3774

Nazwa beneficjenta: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6340134346

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/26/2013


POIG.07.01.00-00-051/12-02 Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno -Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-051/12-02

Tytuł projektu: Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno -Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLICBD2)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 15000000

Wydatki kwalifikowalne: 15000000

Dofinansowanie: 15000000

Dofinansowanie UE: 12750000

Nazwa beneficjenta: Urząd Komunikacji Elektronicznej

NIP beneficjenta: 5272367496

Kod pocztowy: 01-211

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.06.05.02-00-542/13-01 Udział EURO-LOCKS w targach Power Kazachstan w Kazachstanie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-542/13-01

Tytuł projektu: Udział EURO-LOCKS w targach Power Kazachstan w Kazachstanie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 105907.92

Wydatki kwalifikowalne: 69597.9

Dofinansowanie: 52198.42

Dofinansowanie UE: 44368.66

Nazwa beneficjenta: EURO-LOCKS Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5251815653

Kod pocztowy: 41-708

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/201442 612 06 53, uprawnienia na maszyny budowlane, pluralizm polityczny, translatica, startowa, analiza definicja, pewne rachunki pakiet platynowy, których wód jest więcej, pilch 1977, www kresy, dr.pol biografia, europejska polityka sąsiedztwa, wyjeżdżam do sanatorium forum, agencja forum, siódmy zmysł, praca deblin, olejowanie drewna sosnowego, darmowe kursy z unii europejskiej katowice, instytutowe klauzule ładunkowe, przedstaw główne argumenty którymi badacz zilustrował swą tezę, przeprowadzono doświadczenie chemiczne badanie właściwości wybranych substancji, re-fleksje, przykładowa umowa, wykształcenie podstawowe…