Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.07.01.00-00-028/09-07 e-Rejestracja

POIG.07.01.00-00-028/09-07 e-Rejestracja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-028/09-07

Tytuł projektu: e-Rejestracja

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 44728209.08

Wydatki kwalifikowalne: 44720917.78

Dofinansowanie: 44720917.78

Dofinansowanie UE: 38012780.11

Nazwa beneficjenta: Minister Finansów

NIP beneficjenta: 5260250274

Kod pocztowy: 00-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.05.02-00-263/11-00 Udział w targach „Salon Nautico International de Barcelona”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-263/11-00

Tytuł projektu: Udział w targach „Salon Nautico International de Barcelona”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 89622.72

Wydatki kwalifikowalne: 72864

Dofinansowanie: 54648

Dofinansowanie UE: 46450.8

Nazwa beneficjenta: Mirage Boats W.Bychto i Wspólnicy S.K.A.

NIP beneficjenta: 8461656197

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 12/13/2011


POIG.06.05.02-00-245/12-02 Wzrost konkurencyjności Faser S.A.poprzez udział w imprezach promocyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-245/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Faser S.A.poprzez udział w imprezach promocyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 789706

Wydatki kwalifikowalne: 601200

Dofinansowanie: 450900

Dofinansowanie UE: 383265

Nazwa beneficjenta: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A.

NIP beneficjenta: 6451990574

Kod pocztowy: 42-600

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/7/2015


POIG.06.05.02-00-591/13-00 Promocja firmy poprzez udział w targach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-591/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy poprzez udział w targach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 35424

Wydatki kwalifikowalne: 28800

Dofinansowanie: 21600

Dofinansowanie UE: 18360

Nazwa beneficjenta: DARPOL Dariusz Jasiński

NIP beneficjenta: 5540400384

Kod pocztowy: 85-507

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/7/2014


POIG.06.05.02-00-538/13-01 Wzrost konkurenycjności firmy porpzez udział w targach branżowych ChinaJoy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-538/13-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurenycjności firmy porpzez udział w targach branżowych ChinaJoy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 32770

Wydatki kwalifikowalne: 28325.2

Dofinansowanie: 21243.9

Dofinansowanie UE: 18057.31

Nazwa beneficjenta: Anshar Studios S.A.

NIP beneficjenta: 6342820399

Kod pocztowy: 40-594

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 9/2/2014międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, seksualna niebezpieczna msp, sukcesywnie, jan boć prawo administracyjne, zarządzanie projektami projekt chomikuj, charaktery artykuły za darmo, psychologia sądowa studia, ms project, techniki sprzedaży telefonicznej, trans-bus express, praktyki za granicą erasmus, interviewme.pl, dwuczynnikowa analiza wariancji, norma 1090, formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw tabela…