Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.07.01.00-00-024/09-09 System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

POIG.07.01.00-00-024/09-09 System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-024/09-09

Tytuł projektu: System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 168809717.14

Wydatki kwalifikowalne: 119817430.38

Dofinansowanie: 119817430.38

Dofinansowanie UE: 101844815.82

Nazwa beneficjenta: Minister Administracji i Cyfryzacji

NIP beneficjenta: 5213621697

Kod pocztowy: 00-060

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.07.01.00-00-010/09-10 Geoportal 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-010/09-10

Tytuł projektu: Geoportal 2

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 128060031.6

Wydatki kwalifikowalne: 126595323.44

Dofinansowanie: 126595323.44

Dofinansowanie UE: 107606024.92

Nazwa beneficjenta: Główny Geodeta Kraju

NIP beneficjenta: 5261725466

Kod pocztowy: 00-926

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.06.05.02-00-242/11-00 Ekspansja produktów i usług branży górniczej na rynek chiński – działania promocyjne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-242/11-00

Tytuł projektu: Ekspansja produktów i usług branży górniczej na rynek chiński – działania promocyjne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 37414.35

Wydatki kwalifikowalne: 30418.17

Dofinansowanie: 22813.62

Dofinansowanie UE: 19391.57

Nazwa beneficjenta: MIFAMA S.A.

NIP beneficjenta: 6350000558

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.05.02-00-422/13-02 Zwiększenie konkurencyjności SANTE poprzez udział w branżowym programie promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-422/13-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności SANTE poprzez udział w branżowym programie promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 695622.8

Wydatki kwalifikowalne: 633110.44

Dofinansowanie: 474832.83

Dofinansowanie UE: 403607.9

Nazwa beneficjenta: SANTE A. Kowalski Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 5241006610

Kod pocztowy: 03-253

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015wsei lublin plan zajęć, inkubator przedsiębiorczości poznań, skuteczność definicja, swych czy swoich, koronawirus opinie, wyznacz trasę rowerem, oskarżyciel publiczny, excel procent składany, darco dębica, komórki grzybów, oltech, drzazga twitter, zygmunt stelmach, na podstawie schematu przedstawiającego rozmiary obiektów widzianych przez ludzkie oko, zaznacz właściwości fizyczne glukozy monosacharydu, kamienie milowe w projekcie, kawa maxwell house wycofana, wsjo poznan, umowa do dnia porodu a urlop macierzyński, aktywizacja sprzedaży…