Warszawa

POIG.07.01.00-00-005/08-02 Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych.

POIG.07.01.00-00-005/08-02 Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-005/08-02

Tytuł projektu: Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 29959005.42

Wydatki kwalifikowalne: 24912893.3

Dofinansowanie: 24912893.3

Dofinansowanie UE: 21175959.3

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Sprawiedliwości

NIP beneficjenta: 5261673166

Kod pocztowy: 00-950

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.06.05.02-00-291/12-02 Wprowadzenie marki Weniger Software House na rynki zagraniczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-291/12-02

Tytuł projektu: Wprowadzenie marki Weniger Software House na rynki zagraniczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 434990.31

Wydatki kwalifikowalne: 362067.15

Dofinansowanie: 271550.36

Dofinansowanie UE: 230817.81

Nazwa beneficjenta: Weniger Software House Bartosz Rychlicki

NIP beneficjenta: 5832885537

Kod pocztowy: 80-255

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-459/13-01 Rozwój działalności eksportowej firmy LOTTE WEDEL Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-459/13-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy LOTTE WEDEL Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1288660.05

Wydatki kwalifikowalne: 1061050.87

Dofinansowanie: 795788.15

Dofinansowanie UE: 676419.92

Nazwa beneficjenta: Lotte Wedel Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272613819

Kod pocztowy: 03-801

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.05.02-00-241/11-00 Ekspansja produktów i usług branży górniczej na rynek chiński – działania promocyjne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-241/11-00

Tytuł projektu: Ekspansja produktów i usług branży górniczej na rynek chiński – działania promocyjne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 37414.35

Wydatki kwalifikowalne: 30418.17

Dofinansowanie: 22813.62

Dofinansowanie UE: 19391.57

Nazwa beneficjenta: OPA-CARBO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6261007205

Kod pocztowy: 41-905

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011agencje ochrony radom, dudki, wymóg, peryferyzacja, sztuka audiowizualna, pewien turysta pokonał trasę 112 km, czerwieńskiego, mentor łódź, kompetencje menedżerskie, bowi styl, wymień przyczyny odkryć geograficznych, usus umcs, oblicz stężenie jonów wodoru w roztworze kwasu etanowego, akumulatory lublin, łukasz lenart, symulacja giełdy, logopedia ug, 3 program, zdolności interpersonalne, dr adam nogaj, endodoncja mikroskopowa w praktyce, +81 kierunkowy, komunikacja ćwiczenia, płaskowyż centralny ameryka południowa, w latach…