Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.07.01.00-00-004/08-09 ePUAP 2

POIG.07.01.00-00-004/08-09 ePUAP 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.07.01.00-00-004/08-09

Tytuł projektu: ePUAP 2

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.07.00.00

Działanie: POIG.07.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 118523616.05

Wydatki kwalifikowalne: 98819500.3

Dofinansowanie: 98819500.3

Dofinansowanie UE: 83996575.25

Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

NIP beneficjenta: 5213621697

Kod pocztowy: 00-060

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: organ władzy. administracji rządowej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/31/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.06.02.02-00-046/10-04 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-046/10-04

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat białogardzki

Gmina: Karlino

Wartość ogółem: 113115.13

Wydatki kwalifikowalne: 113115.13

Dofinansowanie: 96147.86

Dofinansowanie UE: 96147.86

Nazwa beneficjenta: Gmina Karlino

NIP beneficjenta: 6722035436

Kod pocztowy: 78-230

Miejscowość: Karlino

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat białogardzki

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/27/2007

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012programy dokumentalne, not suwałki, www.bon turystyczny gov.pl, psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy pdf, przesady, to moje życie 196, word brak odpowiedzi, slonski dizajn, suspensywność, w każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, skarga na bezczynność organu, drapieżnictwo to zależność antagonistyczna która, stronnictwo ludowe, lista filadelfijska 2019, ilość osób pracujących w polsce, jak zrobić akapit w wordzie, wirtualny kampus, tokio liczba ludności…