Lubelskie,  Powiat m. Lublin,  Warszawa

POIG.06.05.02-00-688/13-00 Wsparcie eksportu PIAP na rynkach Euroazjatyckich

POIG.06.05.02-00-688/13-00 Wsparcie eksportu PIAP na rynkach Euroazjatyckich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-688/13-00

Tytuł projektu: Wsparcie eksportu PIAP na rynkach Euroazjatyckich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 59655

Wydatki kwalifikowalne: 48500

Dofinansowanie: 36375

Dofinansowanie UE: 30918.75

Nazwa beneficjenta: Przemysłowy Instytut Atomatyki i Pomiarów PIAP

NIP beneficjenta: 5250008815

Kod pocztowy: 20-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 4/7/2014


POIG.06.05.02-00-620/13-00 Wzrost konkurencyjności firmy IMPAKT poprzez udział w Branżowym Programie Promocyjnym TARGI CeBIT STAMBUL

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-620/13-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy IMPAKT poprzez udział w Branżowym Programie Promocyjnym TARGI CeBIT STAMBUL

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 102090

Wydatki kwalifikowalne: 83000

Dofinansowanie: 62250

Dofinansowanie UE: 52912.5

Nazwa beneficjenta: „IMPAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6991844511

Kod pocztowy: 63-900

Miejscowość: Sierakowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat rawicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.06.05.02-00-384/13-00 Uczestnictwo przedsiębiorstwa „Lechma” Lech Piasny w tragach YAPI-Turkey Build

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-384/13-00

Tytuł projektu: Uczestnictwo przedsiębiorstwa „Lechma” Lech Piasny w tragach YAPI-Turkey Build

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 337008.74

Wydatki kwalifikowalne: 321589.54

Dofinansowanie: 241192.15

Dofinansowanie UE: 205013.32

Nazwa beneficjenta: LECHMA Lech Piasny

NIP beneficjenta: 7810063898

Kod pocztowy: 60-479

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/9/2014


POIG.06.05.02-00-587/13-01 Promocja CI Games S.A. oraz wzrost konkurencyjności Spółki na rynku międzynarodowym – Gamescom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-587/13-01

Tytuł projektu: Promocja CI Games S.A. oraz wzrost konkurencyjności Spółki na rynku międzynarodowym – Gamescom

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 272846.61

Wydatki kwalifikowalne: 118826.44

Dofinansowanie: 89119.83

Dofinansowanie UE: 75751.86

Nazwa beneficjenta: City Interactive S.A.

NIP beneficjenta: 1181585759

Kod pocztowy: 03-821

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 8/17/2014


POIG.06.05.02-00-285/13-00 Udział Lotos Oil w targach Europa-Azja. Współpraca bez granic.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-285/13-00

Tytuł projektu: Udział Lotos Oil w targach Europa-Azja. Współpraca bez granic.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28228.5

Wydatki kwalifikowalne: 22950

Dofinansowanie: 17212.5

Dofinansowanie UE: 14630.62

Nazwa beneficjenta: Lotos Oil spółka akcyjna

NIP beneficjenta: 5832795923

Kod pocztowy: 80-718

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/3/2013drukarnia viper, diagnosta laboratoryjny studia podyplomowe lublin, człowiek zdjęcia, pobrane, krypta ff, parkingi, cosmic, liczba n jest liczbą całkowitą dodatnią, politologia umcs, pkd 82.30 z, agroreg, aktualny kodeks cywilny, pożyczka z funduszu pracy, gospodarka europy, wuujk, zniesienie obostrzeń polska, pożyczka na wysoki procent, loki ślubne…