Kuźnia Raciborska,  Powiat raciborski,  Śląskie

POIG.06.05.02-00-612/13-00 Przez NT Expo do rynku brazylijskiego

POIG.06.05.02-00-612/13-00 Przez NT Expo do rynku brazylijskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-612/13-00

Tytuł projektu: Przez NT Expo do rynku brazylijskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 166941.75

Wydatki kwalifikowalne: 135725

Dofinansowanie: 101793.75

Dofinansowanie UE: 86524.69

Nazwa beneficjenta: Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.

NIP beneficjenta: 6390001564

Kod pocztowy: 47-420

Miejscowość: Kuźnia Raciborska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/7/2014


POIG.06.05.02-00-265/13-00 Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas misji gospodarczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-265/13-00

Tytuł projektu: Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas misji gospodarczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7281.6

Wydatki kwalifikowalne: 5920

Dofinansowanie: 4440

Dofinansowanie UE: 3774

Nazwa beneficjenta: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6340134346

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/26/2013


POIG.06.05.02-00-550/13-01 Dofinansowanie udziału CAN AGRI w targach Kaz Agro 2014

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-550/13-01

Tytuł projektu: Dofinansowanie udziału CAN AGRI w targach Kaz Agro 2014

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 96186

Wydatki kwalifikowalne: 78200

Dofinansowanie: 58650

Dofinansowanie UE: 49852.5

Nazwa beneficjenta: CAN AGRI

NIP beneficjenta: 1251619714

Kod pocztowy: 05-252

Miejscowość: Małopole

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.06.05.02-00-227/12-01 Rozwój działalności eksporowej fimy mondo Promo sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-227/12-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksporowej fimy mondo Promo sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1306674.72

Wydatki kwalifikowalne: 1060500

Dofinansowanie: 795375

Dofinansowanie UE: 676068.75

Nazwa beneficjenta: Mondo Promo sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132302394

Kod pocztowy: 00-215

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/1/2014


POIG.06.05.02-00-568/13-00 Promocja przedsiębiorstwa KA-RO ROMAN BORNUS na rynkach międzynarodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-568/13-00

Tytuł projektu: Promocja przedsiębiorstwa KA-RO ROMAN BORNUS na rynkach międzynarodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 397140

Wydatki kwalifikowalne: 335040

Dofinansowanie: 251280

Dofinansowanie UE: 213588

Nazwa beneficjenta: KA-RO ROMAN BORNUS

NIP beneficjenta: 5631622400

Kod pocztowy: 17-332

Miejscowość: Milejczyce

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/7/2014


POIG.06.05.02-00-401/13-02 Promocja wyrobów CTL na rynki eksportowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-401/13-02

Tytuł projektu: Promocja wyrobów CTL na rynki eksportowe

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 599125.62

Wydatki kwalifikowalne: 487094

Dofinansowanie: 365320.5

Dofinansowanie UE: 310522.42

Nazwa beneficjenta: CTL-Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. zo. o.

NIP beneficjenta: 5270104344

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.06.05.02-00-430/13-01 Rozwój przedsiębiorstwa Vimex poprzez promocję na rynkach zagranicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-430/13-01

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa Vimex poprzez promocję na rynkach zagranicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 250284.23

Wydatki kwalifikowalne: 208000

Dofinansowanie: 156000

Dofinansowanie UE: 132600

Nazwa beneficjenta: Vimex Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6422181613

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/28/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015


POIG.06.05.02-00-265/13-00 Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas misji gospodarczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-265/13-00

Tytuł projektu: Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas misji gospodarczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7281.6

Wydatki kwalifikowalne: 5920

Dofinansowanie: 4440

Dofinansowanie UE: 3774

Nazwa beneficjenta: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6340134346

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 11/26/2013wyjeżdżam do sanatorium forum, decentralizacja polski, rynek, facebook statystyki 2017, pogoda radawiec, sykut jezyna, społeczna akademia nauk kielce, portal delikatesy centrum rejestracja, dofinansowanie prawa jazdy c+e 2019 podkarpackie, zarzadzanie kryzysowe praca, debaty prezydenckie, czy alimenty rozlicza się w pit, umcs rekrutacja 2019, 2009/125/we, 20 maja 2019, oferta, podstawy prawa i postępowania administracyjnego, plakat nawołujący do walki z nietolerancją, dwutlenek węgla…