Dolnośląskie,  Oleśnica,  Powiat oleśnicki

POIG.06.05.02-00-559/13-00 Promocja firmy ARMAKAN-PCV na rynku Centralnej Azji

POIG.06.05.02-00-559/13-00 Promocja firmy ARMAKAN-PCV na rynku Centralnej Azji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-559/13-00

Tytuł projektu: Promocja firmy ARMAKAN-PCV na rynku Centralnej Azji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 108363

Wydatki kwalifikowalne: 88100

Dofinansowanie: 66075

Dofinansowanie UE: 56163.75

Nazwa beneficjenta: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ARMAKAN-PVC Krzysztof Kiebus

NIP beneficjenta: 9111004276

Kod pocztowy: 56-400

Miejscowość: Oleśnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 10/5/2014


POIG.06.01.00-28-008/09-02 OPRACOWNIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PROMUS SPÓŁKA Z O.O.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-008/09-02

Tytuł projektu: OPRACOWNIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA PROMUS SPÓŁKA Z O.O.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Pasłęk

Wartość ogółem: 12000

Wydatki kwalifikowalne: 12000

Dofinansowanie: 9600

Dofinansowanie UE: 8160

Nazwa beneficjenta: PROMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5782808232

Kod pocztowy: 14-400

Miejscowość: Pasłęk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2010


POIG.06.05.02-00-540/13-01 Wzrost konkurenycjności firmy poprzez udział w targach branżowych Gamescom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-540/13-01

Tytuł projektu: Wzrost konkurenycjności firmy poprzez udział w targach branżowych Gamescom

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 21174

Wydatki kwalifikowalne: 17869.1

Dofinansowanie: 13401.82

Dofinansowanie UE: 11391.54

Nazwa beneficjenta: Anshar Studios S.A.

NIP beneficjenta: 6342820399

Kod pocztowy: 40-594

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 9/24/2014


POIG.06.05.02-00-245/12-02 Wzrost konkurencyjności Faser S.A.poprzez udział w imprezach promocyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-245/12-02

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Faser S.A.poprzez udział w imprezach promocyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 789706

Wydatki kwalifikowalne: 601200

Dofinansowanie: 450900

Dofinansowanie UE: 383265

Nazwa beneficjenta: Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A.

NIP beneficjenta: 6451990574

Kod pocztowy: 42-600

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/7/2015


POIG.06.05.02-00-206/12-02 Zwiększenie eksportu firmy poprzez udział w zagranicznych targach i misjach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-206/12-02

Tytuł projektu: Zwiększenie eksportu firmy poprzez udział w zagranicznych targach i misjach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1071480.07

Wydatki kwalifikowalne: 868200

Dofinansowanie: 651150

Dofinansowanie UE: 553477.5

Nazwa beneficjenta: Grupa Powen-Wafapomp S.A.

NIP beneficjenta: 5250008554

Kod pocztowy: 03-231

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.06.05.02-00-459/13-01 Rozwój działalności eksportowej firmy LOTTE WEDEL Sp. z o. o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-459/13-01

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy LOTTE WEDEL Sp. z o. o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1288660.05

Wydatki kwalifikowalne: 1061050.87

Dofinansowanie: 795788.15

Dofinansowanie UE: 676419.92

Nazwa beneficjenta: Lotte Wedel Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272613819

Kod pocztowy: 03-801

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/14/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.06.05.02-00-020/11-00 Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-020/11-00

Tytuł projektu: Udział w Wystawie Narodowej POLAND EXPO 2011 Uzbekistan jako wystawca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 28044

Wydatki kwalifikowalne: 22800

Dofinansowanie: 11400

Dofinansowanie UE: 9690

Nazwa beneficjenta: Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5250000860

Kod pocztowy: 00-718

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 6/27/2011zdj, brzostek, udostępniła, substancje o znaczeniu biologicznym sprawdzian nowa era chomikuj, akademia nauki białystok, tempo wzrostu wzór, tadeusz miczka, katalog odpadów, prawo amdahla, paweł borkowski, eliza kołodziej, linux mint 19 wymagania sprzętowe, medycyna estetyczna studia podyplomowe, duże przedsiębiorstwo, pojęcia plastyczne, 1001 filmów które musisz zobaczyć pdf, podpalenie reichstagu, zofia pawłowska…