Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

POIG.06.05.02-00-543/13-00 Innowacyjne polskie produkty do budonwictwa drogowego – rozwój eksportu firmy JAZON do Kazachstanu

POIG.06.05.02-00-543/13-00 Innowacyjne polskie produkty do budonwictwa drogowego – rozwój eksportu firmy JAZON do Kazachstanu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-543/13-00

Tytuł projektu: Innowacyjne polskie produkty do budonwictwa drogowego – rozwój eksportu firmy JAZON do Kazachstanu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 83757.81

Wydatki kwalifikowalne: 68100.32

Dofinansowanie: 51075.24

Dofinansowanie UE: 43413.95

Nazwa beneficjenta: JAZON Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661402585

Kod pocztowy: 15-167

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 10/19/2014


POIG.06.05.02-00-068/11-00 Udział w targach Renewable Energy India New Delhi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-068/11-00

Tytuł projektu: Udział w targach Renewable Energy India New Delhi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 15846.56

Wydatki kwalifikowalne: 12346.56

Dofinansowanie: 6173.28

Dofinansowanie UE: 5247.29

Nazwa beneficjenta: ATON-HT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8992546366

Kod pocztowy: 50-421

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/10/2011

Data zakończenia realizacji: 8/12/2011


POIG.06.05.02-00-264/13-00 Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas targów CEBIT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-264/13-00

Tytuł projektu: Promocja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi podczas targów CEBIT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 51255.33

Wydatki kwalifikowalne: 41671

Dofinansowanie: 31253.25

Dofinansowanie UE: 26565.26

Nazwa beneficjenta: BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6340134346

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/24/2013

Data zakończenia realizacji: 11/27/2013


POIG.06.05.02-00-543/13-00 Innowacyjne polskie produkty do budonwictwa drogowego – rozwój eksportu firmy JAZON do Kazachstanu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-543/13-00

Tytuł projektu: Innowacyjne polskie produkty do budonwictwa drogowego – rozwój eksportu firmy JAZON do Kazachstanu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 83757.81

Wydatki kwalifikowalne: 68100.32

Dofinansowanie: 51075.24

Dofinansowanie UE: 43413.95

Nazwa beneficjenta: JAZON Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661402585

Kod pocztowy: 15-167

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 10/19/2014


POIG.06.05.02-00-272/11-00 Udził w misji gospodarczej do Ebril

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-272/11-00

Tytuł projektu: Udził w misji gospodarczej do Ebril

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9671.8

Wydatki kwalifikowalne: 8751.8

Dofinansowanie: 6563.85

Dofinansowanie UE: 5579.27

Nazwa beneficjenta: Synergy Marek Pardyak

NIP beneficjenta: 6811896045

Kod pocztowy: 32-400

Miejscowość: Myślenice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2010

Data zakończenia realizacji: 12/24/2011kanak, irr a npv, ustawa zamówienia publiczne, w każdym zestawie wykreśl słowo które nie pasuje do pozostałych, nowelizacja kpc wejście w życie, po której stronie jest wątroba i trzustka, dziekanat chemia ug, angielski w pracy i biznesie chomikuj, metoda pateya, model osterwaldera, raport 2019, scale up, ii wojna światowa filmy, shinzo wo sasageyo, zwolnienia od podatku, uslugi rozwojowe, grzegorz wilk czy jest żonaty, ehoryzont, grota apokalipsy…