Małopolskie,  Powiat chrzanowski / Powiat olkuski,  Ujków Nowy

POIG.06.05.02-00-395/13-00 Wzrost konkurenycjności eksportu firmy poprzez udział w misji gospodarczej

POIG.06.05.02-00-395/13-00 Wzrost konkurenycjności eksportu firmy poprzez udział w misji gospodarczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-395/13-00

Tytuł projektu: Wzrost konkurenycjności eksportu firmy poprzez udział w misji gospodarczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 59716.5

Wydatki kwalifikowalne: 48550

Dofinansowanie: 36412.5

Dofinansowanie UE: 30950.62

Nazwa beneficjenta: Serious Impact s.c. Paweł Smagała Maciej Adamczyk

NIP beneficjenta: 6372181828

Kod pocztowy: 32-329

Miejscowość: Ujków Nowy

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski / Powiat olkuski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 2/9/2014


POIG.06.05.02-00-344/13-00 Promocja produktów DOE Sp. z o. o. na rynku brazylijskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-344/13-00

Tytuł projektu: Promocja produktów DOE Sp. z o. o. na rynku brazylijskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 170010.6

Wydatki kwalifikowalne: 138220

Dofinansowanie: 103665

Dofinansowanie UE: 88115.25

Nazwa beneficjenta: DOE sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9580651261

Kod pocztowy: 81-015

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 9/13/2014pcr sekwencyjny, szacowanie wartości zamówienia w projektach unijnych, strona z inspiracjami, metody optymalizacji procesów logistycznych, tlum, slub 2015, jaracza 74, andrzej konic, umcs lublin stypendium socjalne, dofinansowanie do nauki języków obcych 2018, młodów, pzu życie ubezpieczenia grupowe, procad szkolenia, um zabrze wydziały, duże znaczenie dla gospodarki polski ma obecnie kanał, internacjonalizacja mśp, zeto lublin, vat 7 druk aktywny…